Strona główna Bez kategorii Krajowa Karta Dużej Rodziny w Świdnicy

Krajowa Karta Dużej Rodziny w Świdnicy

0

Świdniczanie mogą skorzystać z ogólnopolskiego program skierowanego do rodzin wielodzietnych, mających na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, w tym do rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.

KartaDużejRodziny_logo

Krajowa Karta Dużej Rodziny jest uzupełnieniem zniżek, do których uprawnia Świdnicka Karta Dużej Rodziny. O ile karta świdnicka prezentuje ofertę lokalną, o tyle karta krajowa ma w zamyśle dać rodzinom możliwość korzystania z oferty firm i instytucji o zasięgu ogólnopolskim. Karta ta obowiązywać będzie zatem na terenie całego kraju.

Jaka jest oferta na dziś?

Szczegóły można znaleźć na stronie
www.rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia?dzial=pliki

Miejsce złożenia dokumentów:

Mieszkańcy Świdnicy mogą złożyć wniosek o wydanie Krajowej Karty Dużej Rodziny w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pokój nr 1.
Wniosek w załączniku.

Do wniosku należy okazać:

– w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

– w przypadku dzieci do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

– w przypadku dzieci powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

– w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

– w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

– w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które nadal przebywają w pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Opłaty
Karta wydawana jest bezpłatnie.
Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 8,76 zł.