Strona główna Wydarzenia Wybiorą Radę Seniorów

Wybiorą Radę Seniorów

0

Będą doradzać i wspierać. Świdniccy seniorzy w czerwcu wybiorą swoja radę.

seniorzy. www (6)

Zdjęcie ilustracyjne

Rada Miejska w Świdnicy w marcu przychyliła się do propozycji  w sprawie utworzenia Rady Seniorów i nadania jej statutu. Utworzenie Rady Seniorów w Świdnicy jest wyrazem dążenia miasta do wykorzystania potencjału działających w Świdnicy organizacji osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, które pozytywnie zaopiniowały tę inicjatywę. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

Zgodnie ze wspomnianą uchwałą prezydent Murdzek zwołał Zgromadzenie Seniorów na dzień 6 czerwca na godz. 17.00 w Sudeckim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33. Członkowie Zgromadzenia wybiorą spośród siebie 17 członków Rady Seniorów, w głosowaniu tajnym.

Kandydatów (osoba, która ukończyła 60. rok życia i jest mieszkańcem Świdnicy) mogą zgłaszać podmioty działające na rzecz osób starszych oraz sami zainteresowani, którzy uzyskają poparcie co najmniej 15 osób.

 Wzór zgłoszenia dostępny jest na tablicy ogłoszeń w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.um.swidnica.pl), w sekretariacie budynku przy ul. Długiej 33 i w Urzędzie Miejskim w Referacie Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

 Zgłoszenia na członka Zgromadzenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 5 czerwca w Referacie Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi pokój nr 125 lub przesłać na adres Urząd Miejskiej, Departament Edukacji i Kultury – Referat Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Armii Krajowej 49, Świdnica (decyduje data wpływu do Urzędu).

Poprzedni artykułTrwają wybory do Parlamentu Europejskiego
Następny artykułWłasna droga ku wspólnej Europie