Strona główna Wydarzenia Świdnica Wnioski w sprawie miejsc handlu do końca marca

Wnioski w sprawie miejsc handlu do końca marca

0

Referat Promocji i Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Świdnicy przypomina, że wnioski w sprawie udostępnienia miejsc do handlu truskawkami w dniach 15.05-15.07.2014 r. na terenie miasta Świdnicy należy składać do dnia 31 marca 2014 r. w pok. nr 128 Urzędu (ul. Armii Krajowej 49).

Truskawki

Po upływie tego terminu wnioski nie będą przyjmowane, niedopuszczalna jest zmiana we wnioskach już złożonych, a wnioski niekompletne nie będą uwzględnione w losowaniu. Przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek zgłoszeniowy uczestnictwa w losowaniu.

Wniosek powinien zawierać:

·      imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, datę sporządzenia wniosku, 

·      wskazanie miejsca oraz okresu prowadzenia handlu.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

·      w przypadku producentów rolnych – decyzja o wymiarze podatku rolnego za rok bieżący oraz potwierdzenie zapłaty (kserokopia),

·      w przypadku przedsiębiorców nie będących producentami rolnymi – wydruk z CEIDG, 

·      NIP, REGON (kserokopia), 

·      oświadczenie, że wnioskodawca nie zalega z płatnościami wobec Gminy, ZUS lub KRUS,

·      zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego.

Dodatkowe informacje – Bożena Bałazy, Referat Promocji i Wspierania Przedsiębiorczości tel. 74 856 28 46.

Poprzedni artykułŚFR zawiadamia NIK, będzie kontrola?
Następny artykułKolejna część Encyklopedii Świdnicy do pobrania