Strona główna Polityka ŚFR zawiadamia NIK, będzie kontrola?

ŚFR zawiadamia NIK, będzie kontrola?

11

Świdnickie Forum Rozwoju zwróciło się do Najwyższej Izby Kontroli z wnioskiem o zbadanie sprzedaży terenu  przy ulicy Wojska Polskiego w Świdnicy (obecna siedziba Pogotowia Ratunkowego). ŚFR zarzuca władzom powiatu i Radzie Powiatu niegospodarność.

Pogotowie Ratunkowe

Przypomnijmy. Radni powiatu świdnickiego, na sesji 13 lutego 2014 r, udzielili 55, a nie jak wcześniej proponowano 45 procentowej, bonifikaty na zakup terenu przy ulicy Wojska Polskiego. Działki wraz z zabudową zostały sprzedane  diecezji świdnickiej w postępowaniu bezprzetargowym za ponad 324 tysiące. O kupno dwóch działek o powierzchni 0,3222 i 0,1342 ha, które obecnie zajmuje stacja pogotowia, wystąpił rektor świdnickiego Wyższego Seminarium Duchownego, ks. Tadeusz Chlipała. Cena działek została ustalona przez zarząd powiatu, w oparciu o wycenę rzeczoznawcy, na 721 800 złotych. Teren decyzją Rady Powiatu, został sprzedany za ponad 324 tysiące złotych. Diecezja świdnicka w tym miejscu będzie prowadzić działalność oświatową i kulturalną, m.in. chodzi o ogólnie dostępną bibliotekę.

Ostatecznie Rada Powiatu Świdnickiego udzieliła diecezji świdnickiej 55 procentowej bonifikaty. Za głosowało 24 radnych, wstrzymali się jedynie radni SLD, Henryk Rataj i Ryszard Kuc.

Poniżej treść pisma, Świdnickiego Forum Rozwoju, skierowana do Najwyższej Izby Kontroli.

Zwracamy się z wnioskiem o kontrolę wobec organów Powiatu Świdnickiego (woj. dolnośląskie), w tym Rady Powiatu pod względem gospodarności uchwały rady (uchwały z dnia 13.02.2014 r.) o sprzedaży mienia powiatowego (budynków pogotowia ratunkowego przy ul. Wojska Polskiego w Świdnicy) za rażąco niską cenę – z 55% bonifikatą na rzecz Diecezji Świdnickiej bez przeprowadzenia procedury przetargowej.

Wobec katastrofalnej sytuacji finansowej Powiatu Świdnickiego – co wiąże się między innymi z cięciami w administracji powiatowej, rozmowom na temat odebrania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli, działania organów powiatu, który sprzedał swoją nieruchomość nie korzystając z szansy wystawienia nieruchomości na sprzedaż po cenie rynkowej (wycenionej na 721 800 złotych) budzi uzasadnione wątpliwości.

Bez względu na to, że zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) powiat mógł sprzedać w trybie bezprzetargowym te nieruchomości, to ze względu na kryterium gospodarności, biorąc pod uwagę okoliczności faktyczne (ciężka sytuacja finansowa) organy powiatu powinny spróbować sprzedać nieruchomości zgodnie z wyceną rynkową, nie narażając budżetu na straty, które nastąpiły po sprzedaży mienia z dużą 55% bonifikatą.