Strona główna Wydarzenia Uwierz we własne siły

Uwierz we własne siły

0

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy prowadzi nabór osób chętnych do udziału w VII edycji projektu „Uwierz we własne siły” w 2014 r.

mops

W projekcie uczestniczyć mogą osoby, które spełniają poniższe kryteria:

• są bezrobotne i zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy,

• nieaktywne zawodowo i poszukujące pracy,

• są w wieku aktywności zawodowej,

• są mieszkańcami Świdnicy,

• korzystają ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

• nie posiadają kwalifikacji zawodowych, bądź posiadają kwalifikacje nieodpowiadające wymogom rynku pracy,

• nie uczestniczą równocześnie w żadnym z projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie mogą wziąć udział również osoby, które posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności.

Celem głównym projektu jest umożliwienie jego uczestnikom powrotu na rynek pracy oraz wsparcie w prawidłowym funkcjonowaniu całej rodziny. Wkrótce zrealizowany zostanie wybór uczestników projektu. Część potencjalnych uczestników wyłonili pracownicy socjalni spośród klientów MOPS. Następnie zainteresowane osoby wezmą udział w indywidualnych konsultacjach z doradcami zawodowymi w Powiatowym Urzędzie Pracy. Ostatni etap rekrutacji polegać będzie na rozmowach kwalifikacyjnych wszystkich do nich zaklasyfikowanych osób. – Szkolenia zawodowe, spotkania z doradcami, konsultacje z psychologami, terapeutami a ponadto warsztaty z zakresu zarządzania budżetem domowym, dbania o gospodarstwo domowe, podnoszenia umiejętności wychowawczych, potrzeb dziecka, to oferta adresowana do wszystkich uczestników projektu oraz w miarę potrzeb również do członków najbliższej rodziny – mówi Violetta Kalin, dyrektor świdnickiego MOPS.

 Osoby zainteresowane mogą się zgłosić do Biura Projektu (MOPS, ul. Westerplatte 47) poniedziałek-piątek w godz. 7.30-10.00 oraz 14.00-15.30. Kontakt telefoniczny – Katarzyna Pyka, kierownik projektu tel. 74 640 28 88.

 ***

 Projekt systemowy „Uwierz we własne siły” MOPS w Świdnicy współfinansowany jest w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1.

Poprzedni artykułRuszyła kanalizacja sołectwa Boleścin
Następny artykułCo to, gdzie to? Zagadka nr 84 [KONKURS]