Strona główna Wydarzenia Razem przeciwko przemocy

Razem przeciwko przemocy

3

W ramach świdnickiej kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Razem skuteczniej”, we wtorek 11 marca w świdnickim Urzędzie Miejskim zorganizowano szkolenie zatytułowane „Jak skutecznie ścigać przestępstwa przeciwko rodzinie?”. Poprowadzili je Marek Rusin, prokurator rejonowy w Świdnicy oraz prokurator Donata Kalaman-Smoleń.

konferencja3

Na zdjęciu Marek Rusin, prokurator rejonowy w Świdnicy

W szkoleniu wzięło udział blisko 100 osób – przedstawiciele Gminnych Zespołów Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z terenu powiatu świdnickiego oraz grupy zawodowe ze Świdnicy (policjanci, kuratorzy, pracownicy socjalni, pedagodzy, pracownicy PCPR). Wszystkie te osoby działają na rzecz mieszkańców Świdnicy, uwikłanych w przemoc domową.

 – Najważniejsza jest szybka reakcja najbliższych oraz otoczenia – sąsiedztwa na różne formy przemocy. Jeśli taka reakcja jest bezzwłoczna, to i pomoc jest zdecydowanie bardziej skuteczna. Współdziałanie różnych służb w tej kwestii jest konieczne. Warto pamiętać, że konkretne zgłoszenie może uratować ludzkie życie – mówi Wojciech Murdzek prezydent Świdnicy.

 Podczas wtorkowego spotkania poruszono problematykę szczególnie istotną w rodzinach, w których jest problem przemocy domowej i istnieje potrzeba pilnego i skutecznego oddzielenia osoby stosującej przemoc od pozostałych domowników. Obowiązujące prawo – po nowelizacji – pozwala właśnie na izolację sprawcy oraz skuteczniejsze oddziaływanie na niego na wszystkich etapach postępowania karnego. Wprowadzono również nowy środek zapobiegawczy w postaci nakazania sprawcy opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. Zastosowanie tego przepisu powinno radykalnie ograniczyć sytuacje, w których osoba doznająca przemocy domowej zmuszona jest do opuszczenia mieszkania, a sprawca ma taki lokal do swojej dyspozycji.

 – Zmiany w przepisach regulujących kwestie związane z przemocą domową są niezwykle istotnym warunkiem, który pomaga skuteczniej wspierać rodziny, w których występuje ten problem. Jednak niezwykle ważna jest również  zmiana mentalności i podejście do problemu przemocy w rodzinie, w szczególności z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób pokrzywdzonych. Nowe środki oddziaływań na sprawców przemocy domowej dają dziś możliwość szybkiej i skutecznej izolacji sprawcy przemocy od osób pokrzywdzonych, stąd pomysł na zorganizowanie specjalistycznego szkolenia – tłumaczy Violetta Kalin, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.