Strona główna Temat dnia Skonsultuj rozkład jazdy pociągów

Skonsultuj rozkład jazdy pociągów

24

Urząd Marszałkowski rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące rozkładu jazdy, który będzie obowiązywał od 14 grudnia 2014 roku.

pociąg

 Wszyscy zainteresowani mogą nadsyłać swoje propozycje zmian w rozkładach lub korekt tras pociągów od 17 do 23 lutego 2014 r. Z uwagi na powszechny dostęp do internetu i możliwości technologiczne, zdecydowaliśmy o przesyłaniu zgłoszeń przy pomocy formularza online, który z pewnością ułatwi składanie wniosków do rozkładu. Z tego względu nie będzie już potrzebny  adres pocztowy – prosimy jedynie o podanie miejscowości zamieszkania.

Formularz konsultacji społecznych

 Nie będą rozpatrywane wnioski:

– niepełne, anonimowe lub z nieprawdziwymi danymi;

– ogólnikowe i nie niosące konkretnego postulatu;

– do połączeń Intercity i Eurocity, TLK, interREGIO i międzynarodowych (za wyjątkiem pociągów transgranicznych do ościennych regionów Niemiec i Czech);

– z uwagami dotyczącymi stanu taboru i prędkości kursowania pociągów;

– zawierające uwagi o stanie linii i dworców (adresatami takich uwag i skarg są spółki odpowiadające za utrzymanie linii i infrastruktury kolejowej m.in.: PKP Polskie Linie Kolejowe i PKP Nieruchomości);

– dotyczące relacji połączeń do miast w województwach ościennych, dalszych niż prowadzące do pierwszej stacji węzłowej.

 Na przyszły kształt kolejowej oferty przewozowej wpływać będzie szereg czynników, jak choćby wysokość środków finansowych w dyspozycji UMWD, zasoby taborowe i personalne przewoźników, dostępność infrastruktury, jej stan i możliwości zapewnienia oferty odpowiedniej do popytu i oczekiwań podróżnych oraz poziomu rozwoju cywilizacyjnego.

 – Pragniemy również dodać, że z uwagi na procedury związane z przygotowaniem rozkładu jazdy czas oczekiwania na odpowiedź może przekraczać zwyczajowy, dwutygodniowy termin. Zapewniamy jednak, że każde zgłoszenie zostanie rozpatrzone, a odpowiedź na nie zostanie przesłana do Państwa mailem – informują organizatorzy konsultacji.