Strona główna Temat dnia Katolickie gimnazjum w II LO

Katolickie gimnazjum w II LO

21

Od września tego roku w Świdnicy będzie działać pierwsze Katolickie Niepubliczne Gimnazjum, które poprowadzi fundacja „Fides et Educatio”. Szkoła wynajmie klasy w II Liceum Ogólnokształcącym, a wśród nauczycieli znajdą się pedagodzy z ogólniaka. – Odczytaliśmy pewne wydarzenia jako znaki czasu. Świdnica stała się miastem biskupim, a nie było w niej żadnej ponadpodstawowej szkoły katolickiej – tłumaczy Anna Kośny, odpowiedzialna za zorganizowanie placówki.

II LO

Fundacja „Fides et educatio” została powołana przez biskupa świdnickiego w połowie 2013 roku. Jej prezesem został ks. Piotr Śliwka, proboszcz parafii katedralnej. Głównym celem fundacji są działania oświatowe. – Ta szkoła rodziła się w sercach i głowach różnych osób już od dawna. Odczytaliśmy pewne wydarzenia jako znaki czasu. Świdnica stała się miastem biskupim, a nie było w niej żadnej ponadpodstawowej szkoły katolickiej. Kierowała nami troska o dobre wychowanie i rzetelne wykształcenie młodych ludzi. Chęć dania im siły płynącej z wiary w Boga i trwania we wspólnocie, siły potrzebnej do zmagania się z codziennością w radości i poczuciu spełnienia. Gdy okazało się, że pragnienie powołania szkoły katolickiej  podziela także ks. Piotr Śliwka, stwierdziliśmy, że najwyższa pora rozpocząć działania.  Powołanie tej szkoły Biskup Świdnicki Ignacy Dec powierzył  założonej w tym celu  Fundacji „Fides et Educatio” – mówi Anna Kośny.

W czwartek, 13 lutego zostało zorganizowane pierwsze spotkanie informacyjne. Anna Kośny na razie ostrożnie ocenia zainteresowanie. – Stosunkowo niedawno rozpoczęliśmy dopiero akcję informacyjną.  Na dzisiejszym, pierwszym  spotkaniu organizacyjnym było ponad 20 osób. Znaczna część obecnych zadeklarowała chęć przysłania dzieci do naszej szkoły – wyjaśnia. System wychowania będzie oparty na nauczaniu Kościoła Rzymsko-Katolickiego, ale prawo do pobierania  nauki będą miały także dzieci z niekatolickich rodzin. – Do szkoły mogą zostać  przyjęci uczniowie niebędący katolikami, którzy jednak zobowiążą  się do respektowania panujących w niej zasad, statutu oraz charakteru wychowawczego. Podczas rekrutacji będziemy uwzględniać dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne uczniów. Bardzo ważna jest jednak również dla nas motywacja rodziców i uczniów – wylicza Anna Kośny. Nauka w szkole będzie odpłatna, miesięczne czesne sięgnie 300 złotych.

Gimnazjum wynajmie pomieszczenia w II LO na zasadach komercyjnych. – Na razie mowa jest o jednej sali lekcyjnej, ale być może będzie ich więcej – mówi dyrektor Jacek Iwancz. – Dla obu stron będzie to rozwiązanie korzystne, choć nie jest docelowe, bo szkoła ma w planach własną siedzibę. Gimnazjaliści znajdą się w otoczeniu młodzieży o wysokiej kulturze osobistej, natomiast liceum zagospodaruje wolne sale. Od kolejnego roku szkolnego licealistów będzie mniej, ponieważ zarząd powiatu zadecydował o utworzeniu tylko czterech oddziałów (obecnie jest sześć klas pierwszych). Liczymy także na to, ze w sposób naturalny część gimnazjalistów wybierze dalsze kształcenie właśnie u nas.

Środowiska katolickie są w Świdnicy bardzo aktywne. Od ponad 20 lat działa przedszkole, prowadzone przez zakon sióstr prezentek, od kilku – katolicka szkoła podstawowa Caritas. Jest również Wyższe Seminarium Duchowne. Na razie brakuje tylko katolickiej szkoły ponadgimnazjalnej.

asz