Strona główna Wydarzenia “Tajemniczy klient” ocenił Świdnicę

“Tajemniczy klient” ocenił Świdnicę

4

Świdnica wysoko w trzeciej edycji rankingu „Gmina na 5!”.  To wynik badań prowadzonych przez studentów i naukowców ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie metodą tajemniczego klienta.

Swidnica

W rankingu nagradzane są samorządy, które wyróżniają się w zakresie obsługi klienta – przedsiębiorcy. Badaniem objęto blisko 650 polskich samorządów. Spośród nich wyróżniono 90 jednostek, w tym Świdnicę – II wynik na Dolnym Śląsku z ośmiu wyróżnionych. Świdnicki samorząd wyprzedził m. in. Gdańsk, Łódź, Wrocław, czy Zieloną Górę – informuje Stefan Augustyn z UM w Świdnicy.

Wyniki rankingu – jak tłumaczą jego autorzy – świadczą o obsłudze potencjalnych inwestorów, krajowych oraz zagranicznych, w Polsce. Zespół badaczy skupił się na jakościowej ocenie atrakcyjności inwestycyjnej miast i gmin. Ocenie poddano m. in. witryny internetowe samorządów, a także sprawdzono jak wygląda jakość obsługi również drogą elektroniczną. Co więcej gminy zostały poddane audytowi przeprowadzonemu metodą tajemniczego klienta (mystery client).

Celem badania była ocena poziomu obsługi potencjalnego inwestora przez urzędy z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej. Zakres tegorocznego badania obejmował gminy o najwyższej atrakcyjności inwestycyjnej (mierzonej przez wskaźnik Potencjalnej Atrakcyjności Inwestycyjnej dla Gospodarki Narodowej opracowany w Instytucie Przedsiębiorczości – PAI).