Strona główna Temat dnia Budżet obywatelski: Który projekt wygrał?

Budżet obywatelski: Który projekt wygrał? [WYNIKI]

72

Znany jest już wstępny wynik głosowania na projekty zgłoszone  do budżetu obywatelskiego w Świdnicy. Zainteresowanie głosowaniem zaskoczyło Urząd Miejski. W niedzielę zabrakło kart do głosowania i część osób rezygnowała z oczekiwania na dowóz nowych. PiS chce, by zorganizować dodatkowy termin głosowania.

Liczba świdniczan uprawnionych do głosowania: 50.126 osób.
Liczba świdniczan, którzy zagłosowali: 6.244 osoby.
Frekwencja: 12,46% (piątek 2,13%, sobota 3,18%, niedziela 7,15%)

budżet

Zdjęcie Dariusz Nowaczyński

PROJEKTY Z LICZBĄ GŁOSÓW PONAD 200

I miejsce i 1606 głosów – inwestycja nr 97: Budowa hospicjum stacjonarnego i zakładu opiekuńczo – leczniczego przy ulicy Przyjaźni 2 (około 50% kosztów budowy realizowanej przez Caritas),

II miejsce i 976 głosów – inwestycja nr 96: Budowa hospicjum stacjonarnego przy ulicy Leśnej,

III miejsce i 830 głosów – inwestycja nr 32: Budowa schroniska dla zwierząt przy ulicy Pogodnej 1 (teren przy Miejskim Zakładzie Energetyki Cieplnej)

IV miejsce i 780 głosów – inwestycja nr 52: „Duża” rewitalizacja parku Centralnego – etap I (zieleń, alejki, oświetlenie, mała architektura, fontanna, scena letnia, kawiarenka letnia, renowacja ogrodu skalnego, oczyszczenie i zagospodarowanie rozlewiska potoku Witoszówka z próbą przywrócenia funkcji przystani kajakowej,

 V miejsce i 771 głosów – inwestycja nr 95: Budowa Domu Pomocy Społecznej (tzw. Dom Seniora lub Dom Spokojnej Starości),

VI miejsce i 618 głosów – inwestycja nr 44: Rewitalizacja zabytkowej altany wraz z otoczeniem i fontannami w parku Młodzieżowym przy ulicy Armii Krajowej,

VII miejsce i 523 głosów – inwestycja nr 47: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Galla Anonima 1 – etap I,

VIII miejsce i 420 głosów – inwestycja nr 33: Budowa urządzeń i sieci do bezprzewodowego, bezpłatnego dostępu do internetu w całej Świdnicy,

IX miejsce i 397 głosów – inwestycja nr 71: Przebudowa basenu letniego przy ulicy Śląskiej – etap I,

X miejsce i 302 głosy – inwestycja nr 53: „Duża” rewitalizacja parku Młodzieżowego przy ulicy Armii Krajowej – etap I (zieleń, alejki, drogi rowerowe, oświetlenie, renowacja zabytkowej altany, ścieżki dydaktyczne),

XI miejsce i 288 głosów – inwestycja nr 4: Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż rzeki Bystrzycy od ulicy Westerplatte przez ulicę Wodną do ulicy Wrocławskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zieleń, oświetlenie, mała architektura, plac zabaw, rewaloryzacja skweru u zbiegu ulic Wrocławskiej i Nadbrzeżnej),

XII miejsce i 287 głosów – inwestycja nr 74: Budowa kompleksu lekkoatletycznego na terenie Gimnazjum nr 4 przy ulicy Jodłowej (bieżnia 4 – torowa i 6-torowa, skocznia w dal, koło do pchnięcia kulą, boisko, ogrodzenie, oświetlenie, siłownia zewnętrzna i zaplecze socjalne),

XIII miejsce i 276 głosów – inwestycja nr 51: Rewitalizacja wszystkich świdnickich parków – etap I (zieleń, alejki, mała architektura),

XIV miejsce i 241 głosów – inwestycja nr 8: Rozbudowa systemu dróg rowerowych na terenie Świdnicy – etap I (około 1500 mb),

XV miejsce i 226 głosów – inwestycja nr 48: Remont elewacji Szkoły Podstawowej nr 315 przy placu Wojska Polskiego.

Komunikat Urzędu Miejskiego:

Znamy wstępne wyniki trzydniowego głosowania w ramach akcji „Moja Świdnica – mój budżet”. Głosowanie ostatniego dnia – w niedzielę 12 stycznia – trwało dłużej niż planowano ze względu na bardzo dużą frekwencję. A ta z każdym dniem była większa – liczba osób zainteresowanych oddaniem głosu w niedzielę lawinowo narosła do tego stopnia, że w lokalach wyborczych pojawiły się kłopoty z dostępnością kart do głosowania. Niedogodności te zostały rozwiązane poprzez przedłużenie czasu głosowania tak, aby wszystkie osoby oczekujące miały możliwość zagłosowania.

W sumie przez trzy dni w siedmiu okręgach do głosowania wybrało się 6.244 świdniczan. To znaczy, że frekwencja wyniosła 12,46 proc. Jest to bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę fakt, że konsultacje społeczne tego rodzaju zorganizowano w Świdnicy po raz pierwszy. Uprawnionych do głosowania było 50.126 osób.

W najbliższych dniach projekty, które uzyskały największą liczbę głosów i mieszczą się w kwocie przeznaczonej dla budżetu obywatelskiego (w sumie 3,5 mln zł) zostaną zapisane przez prezydenta Świdnicy w ostatecznym projekcie budżetu miasta na 2014 r. oraz przedstawione radnym do akceptacji. Sesję budżetową zaplanowano na 31 stycznia.

Wyniki:

lista ogólnomiejska

lista okręg nr 1

lista okręg nr 2

 lista okręg nr 3

lista okręg nr 4

lista okręg nr 5

lista okręg nr 6

lista okręg nr 7

 Szacunkowa wartość projektów, które otrzymały najwięcej głosów na liście ogólnomiejskiej (do rozdysponowania jest 2,9 milion a złotych:

I miejsce i 1606 głosów – inwestycja nr 97: Budowa hospicjum stacjonarnego i zakładu opiekuńczo – leczniczego przy ulicy Przyjaźni 2 (około 50% kosztów budowy realizowanej przez Caritas) – 2 miliony złotych,

II miejsce i 976 głosów – inwestycja nr 96: Budowa hospicjum stacjonarnego przy ulicy Leśnej – 2,7 miliona złotych

III miejsce i 830 głosów – inwestycja nr 32: Budowa schroniska dla zwierząt przy ulicy Pogodnej 1 (teren przy Miejskim Zakładzie Energetyki Cieplnej) – 1,6 miliona złotych