Strona główna Temat dnia Budżet obywatelski: Które projekty do realizacji?

Budżet obywatelski: Które projekty do realizacji?

39

Jest już decyzja, choć niepełna, które projekty przegłosowane w ramach budżetu obywatelskiego, zostaną zrealizowane. Na pewno dofinansowanie w wysokości 2 milionów złotych otrzyma zwycięski projekt z listy ogólnomiejskiej – budowa hospicjum Caritas. Jak została podzielona reszta z 3,5 miliona złotych?

Murdzek

O decyzjach poinformowali na dzisiejszej konferencji prasowej prezydent Wojciech Murdzek oraz jego zastępcy.

Nie we wszystkich przypadkach przeprowadzone w dniach 10-12 stycznia 2014 głosowanie wprost dało odpowiedź na pytanie, które projekty uda się zrealizować, o ile 31 stycznia wyrazi na to zgodę Rada Miejska podczas głosowania nad całym budżetem miasta.

Lista ogólnomiejska

W głosowaniu zwyciężył projekt nr 97, czyli budowa stacjonarnego hospicjum przy ulicy Przyjaźni – inwestycja Caritas. Na pewno na ten cel z budżetu obywatelskiego zostaną wypłacone 2 miliony złotych, co stanowi połowę potrzebnych kosztów. Pozostała część zapewni Caritas. Jak poinformował prezydent, jest plan, by hospicjum było gotowe już we wrześniu. W jaki sposób pieniądze zostaną przekazane – w tej kwestii trwają jeszcze przygotowania do konkretnych ustaleń.

W ramach listy ogólnomiejskiej do rozdysponowania jest 2,9 miliona złotych. Co będzie z 900 tysiącami złotych, jeszcze nie wiadomo. Drugi z projektów, który uzyskał największą liczbę głosów, to hospicjum przy ulicy Leśnej. Stowarzyszenie Hospicjum wnioskowało o 2,7 miliona złotych. – Stowarzyszenie poprosiło o kilka dni do namysłu, by zastanowić się nad przyjęciem 900 tysięcy złotych. Muszą rozważyć, czy w tej sytuacji będą mogli podjąć się inwestycji. W związku z tym rozstrzygnięcia jeszcze nie ma – mówi prezydent. Jeśli stowarzyszenie zrezygnuje, pieniądze zostaną przeznaczone na trzeci projekt z największą liczba głosów – schronisko dla zwierząt. Jednak i w tym przypadku 0,9 miliona nie pokryje całości kosztów. – Jeśli do tego dojdzie, będziemy rozważać albo etapowanie, albo poszukanie innych możliwości dofinansowania. Jednak na razie czekamy na rozstrzygniecie w sprawie hospicjum – dodaje prezydent.

Okręg  I – Centrum

Tutaj dylematów nie ma. Zwyciężył projekt, którego koszt pokrywa się z przyznaną dla tej dzielnicy pulą środków. Zrealizowana zostanie za 100 tysięcy złotych budowa placu zabaw w Parku Centralnym.

Okręg II – Śródmieście

W tej dzielnicy zostaną zrealizowane dwa projekty, które uzyskały najwięcej głosów – siłownia zewnętrzna na placu św. Małgorzaty (50 tysięcy złotych) i chodnik w Parku Kanonierów (miedzy ulicami Kanonierską a Jagiellońską, wartość 57 tysięcy złotych). Mimo że pula, czyli 100 tysięcy złotych, została przekroczona, prezydent widzi możliwość realizacji także tego drugiego zadania dzięki oszczędnościom w przetargu.

Okręg  III – Osiedle Młodych

Pula dla tej dzielnicy wynosiła 140 tysięcy złotych.  Zostaną zrealizowane 3 projekty:

– budowa oświetlenia chodników w miejscach najbardziej potrzebnych – wartość 70 tysięcy złotych

– remont chodnika przy ul. kard. Wyszyńskiego (od ul. Dąbrowskiego do Prądzyńskiego) – wartość 68 tysięcy złotych

– montaż ławek na terenach zielonych przy ul. Wróblewskiego (wartość 4 tysiące złotych)

Prezydent zapowiedział dołożenie z ogólnego budżetu miasta brakujących 2 tysięcy złotych na trzeci projekt. Wybór tego dodatkowego zadania tłumaczy jego niskimi kosztami i dużym poparciem, bo głosowało na niego 105 osób.

Okręg  IV – Osiedle Zawiszów

Do rozdysponowania jest 60 tysięcy złotych, ale mieszkańcy dostaną prezent za najwyższą, przekraczającą 18%, frekwencję podczas głosowania. Zwycięskie zadanie – remont chodników w obszarze I etapu zabudowy osiedla, pochłonie 40 tysięcy złotych. Pozostałe 20 tysięcy trafi na opracowanie dokumentacji technicznej budowy terenów sportowych na osiedlu (w stronę Colgate). – Projekt opiewał na 55 tysięcy złotych, ale zadecydowaliśmy o przeznaczeniu 20 tysięcy złotych na jego okrojoną wersję, ale możliwą w szybszym czasie do realizacji w następnych latach – tłumaczy prezydent. Jest szansa na zrealizowanie także projektu, który zajął III miejsce, czyli siłowni zewnętrznej. – Spółdzielnia Mieszkaniowa chce na jej budowę przeznaczyć 20 tysięcy złotych, więc dołożymy brakujące 20 tysięcy, mimo ze przekroczona zostanie pula dla tej dzielnicy. To taki bonus za mobilizację przy głosowaniu – tłumaczy prezydent.

Okręg V – Osiedle Zarzecze

Tu pula wynosi 70 tysięcy złotych. Zrealizowane zostaną:

– zespół rekreacyjny przy Gimnazjum nr 4 (38 tysięcy złotych)

– klub seniora przy parafii Miłosierdzia Bożego (20 tysięcy złotych)

– siłownia zewnętrzna między ulicami Skargi i Kilińskiego – projekt opiewa na 48 tysięcy złotych, jednak na to zadanie zostanie przeznaczonych pozostałe z podziału 12 tysięcy. – To inwestycji chce dołożyć się TBS i jeśli przyjmiemy realizację w nieco mniejszym zakresie, bez ścieżki zdrowia, to wystarczy – wyjaśnia prezydent Murdzek.

Okręg VI – dzielnica południowa

Do wykorzystania jest 60 tysięcy złotych i dokładnie tyle pochłonie zwycięski projekt – remont boiska na terenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Kraszowickiej.

Okręg VII – dzielnica zachodnia

Cała pula – 70 tysięcy złotych – zostanie wykorzystana na projekt, który uzyskał najwięcej głosów, czyli na budowę placu zabaw między ulicami Niecałą, Armii Krajowej, Wałbrzyską i Głowackiego.

***

Wszystkie zadania zostaną zgłoszone jako autopoprawka prezydenta do projektu budżetu na 2014 rok. Jeszcze nie wiadomo, jakie zadania już wpisane do tego projektu zastąpią. Rada Miejska zagłosuje nad uchwałą budżetową 31 stycznia.

 

Poprzedni artykułI LO wyprzedziło „drugie”, dobra pozycja techników [RANKING SZKÓŁ 2014]
Następny artykułSzału nie ma