Strona główna Kultura Konkurs na najładniejszą kartkę świąteczną

Konkurs na najładniejszą kartkę świąteczną

0

Swidnica24.pl zaprasza wszystkie dzieci w wieku do 12 lat do udziału w konkursie na najładniejszą kartkę świąteczną. To jedna z atrakcji, jakie nasz portal szykuje dla mieszkańców w ramach Świdnickiej Kolędy 2013.

swieta

Technika wykonana prac i format są dowolne. Najważniejsze, aby praca miała świąteczny charakter. Prace należy składać w Galerii 44 w Rynku do 21 grudnia do godz. 12:00. 3 najciekawsze kartki świąteczne zostaną nagrodzone, zaś dla pozostałych uczestników konkursu czekać będą słodkie upominki. Wszystkie prace zostaną opublikowane podczas świąt Bożego Narodzenia na portalu Swidnica24.pl.

Konkurs jest częścią Śniegowych Igrzysk Mikołajowych, które Swidnica24.pl i Nadleśnictwo Świdnica organizuje w sobotę, 21 grudnia o godzinie 14.00 przy głównym wejściu do świdnickiego teatru. Rozstrzygnięcie konkursu na kartkę świąteczną o godzinie 15.00. Zapraszamy!

REGULAMIN:

Regulamin konkursu „Najładniejsza kartka świąteczna” serwisu Swidnica24.pl

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Najładniejsza kartka świąteczna”, zwanego dalej: “Konkursem” jest serwis Swidnica24.pl, zwany dalej “Organizatorem”.

2. Przedmiotem Konkursu najciekawsza praca plastyczna w formie kartki świątecznej.

4. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu

Konkursu.

§ 2 UCZESTNICY

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba  do 12 roku do 21 grudnia 2013 do godz.12:00 dostarczy prace plastyczne.

2. Format kartki świątecznej  i technika wykonana są dowolne.

3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych w zgłoszeniu przez

Organizatora oraz publikacje tekstu, imienia i nazwiska na portalu Swidnica24.pl.

§ 4 ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zgłoszenie polega dostarczeniu swojej pracy plastycznej do siedziby Galerii 44 ul. Rynek 44, w Świdnicy.

2. Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora na odwrocie.

3. Termin dostarczenia kartek świątecznych upływa 21 grudnia 2013 roku o godz. 12:00,

zgłoszenia wysłane po tej dacie nie będą przyjmowane.

§ 5 WYŁONIENIE LAUREATÓW

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu

dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła trzyosobową

Komisję Konkursową, zwaną dalej „Komisją Konkursową”. W skład Komisji Konkursowej

wejdą osoby delegowane przez Organizatora: Tomasz Pietrzyk, Agnieszka Szymkiewicz, Natalia Maliszewska-Łabus (portal Swidnica24.pl)

2. Zwycięzcą Konkursu, zwanym dalej: “Zwycięzcą” jest ten z Laureatów, którego praca została

przez Komisje Konkursową uznany za najlepszą.

§ 6 NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest:

a) laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody książkowe

b) pozostali uczestnicy otrzymają słodkie upominki

2. Informacja o wynikach zostania podana 21 grudnia po zakończeniu konkursu  ok. godz.14:00.

3. Najciekawsze prace będą opublikowane na stronach Organizatora od dnia 23 grudnia 2013 r.