Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Elektroniczny dziennik już działa

Elektroniczny dziennik już działa

1

Nie wymaga instalacji żadnego nowego oprogramowania, wystarczy komputer z dostępem do internetu. Elektroniczny dziennik w Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie od nowego roku szkolnego zastąpił papierową jego wersję. Placówka w Pszennie jest jedną z pierwszych w regionie świdnickim, która stosuje od 3 tygodni tylko 1 dziennik, elektroniczny – informuje Janusz Waligóra, rzecznik prasowy Urzędu Gminy w Świdnicy. 

Librus

Do użycia dziennika elektronicznego wystarczy komputer z dostępem do internetu. Nauczyciele mogą korzystać z dziennika podczas zajęć i w domu, a rodzice z pracy. Na podstawie indywidualnie przydzielonego loginu i hasła rodzice mogą sprawdzać oceny swoich dzieci, ich frekwencję w szkole, plan zajęć, sprawdzianów i zajęć domowych. – Prowadzona jest także korespondencja pomiędzy nauczycielami a rodzicami za pośrednictwem takiego właśnie dziennika. Jest to duża wygoda dla wszystkich. Natomiast nie odstąpiliśmy od typowych spotkań z rodzicami i opiekunami uczniów. Koszt takiego rozwiązania to kwota 24 zł. na rok. Jeżeli ktoś z rodziców nie posiada komputera, a zgłosi się do gimnazjum – może otrzymać bezpłatnie komputerowy wydruk z wynikami ocen swoich podopiecznych. Nad całością bezpieczeństwa systemu czuwa firma LIBRUS.  – mówi dyrektor gimnazjum Zbigniew Janus.

Aby prowadzić taką formę ewidencji ocen, placówka w Pszennie przygotowywała się kilka lat. W ostatnim okresie prowadzone były zarówno dzienniki w formie papierowej oraz elektronicznej. Od tego nowego roku szkolnego 2013/2014, na podstawie m.in. otrzymanej zgody od organu prowadzącego Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie prowadzi tylko dziennik elektroniczny. W przypadku szkół gimnazjalnych na takie rozwiązanie w powiecie świdnickim zdecydowało się niewiele placówek. W naszej ocenie jesteśmy prekursorami takiego rozwiązania – dodaje dyrektor Z. Janus.

e-Dziennik Librus to nowoczesny system usprawniający pracę placówki oświatowej w zakresie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania oraz zarządzania danymi ucznia. Zapewnia on kompleksowe spełnianie wymogów najważniejszych aktów dotyczących systemu oświaty oraz ochrony danych osobowych. Gwarantuje pełne wsparcie dla realizacji zadań edukacyjnych i administracyjnych stawianych przed dyrektorami oraz nauczycielami. Narzędzie to zapewnia zarówno szkole, jak i Rodzicom bieżącą kontrolę frekwencji i postępów w nauce ucznia, a dyrektorowi placówki stały monitoring pracy rady pedagogicznej.

Jakie są korzyści takiego rozwiązania:

  • poprawa frekwencji uczniów w szkole – natychmiastowe przesłanie informacji o nieobecności dziecka do rodzica;
  • poprawa wyników nauczania dzięki stałemu monitorowaniu postępów w nauce;
  • skuteczne przeciwdziałanie problemom wychowawczym poprzez stałą współpracę nauczycieli z rodzicami;
  • zwiększenie zaangażowania rodziców w planowanie i realizację zadań szkoły;
  • poprawa systematyczności pracy nauczycieli;
  • oszczędność czasu dyrektora i nauczycieli dzięki automatycznemu generowaniu zestawień oraz statystyk frekwencji i postępów w nauce, wymaganych w dokumentacji szkolnej;
  • ograniczenie biurokracji w szkole i możliwość efektywniejszego wykorzystywania danych;
  • dostosowanie poziomu informatyzacji szkoły do standardów europejskich;
  • wyeliminowanie konieczności dodatkowej pracy nauczycieli po lekcjach poprzez zastosowanie skanerów i kart ocen.

Elektroniczny dziennik jest przydatną platformą komunikacyjną pomiędzy szkołą a rodzicami, dzięki której możliwa jest szybka reakcja w przypadku, kiedy zaobserwuje się coś niepokojącego. Nasze placówki oświatowe każdego roku wdrażają nowoczesne formy nauczania oparte na komputerowych technologiach, które podnoszą standard i jakość nauczania. Ostatnim przykładem jest kolejna sala przyrody w Mokrzeszowie. Zalety elektronicznego dziennika jako pierwsi z pewnością dostrzegli rodzice. Wychowawcy wystarczy kilkadziesiąt sekund na przygotowanie informacji, które będzie chciał przedstawić na wywiadówce. Rodzice mogą za pośrednictwem systemu zapoznać się z uwagami nauczycieli, dotyczącymi ich podopiecznych, a także mieć wgląd w plan lekcji – mówi wójt gminy Teresa Mazurek.

Poprzedni artykułSprzątanie świata na własną rękę
Następny artykułCo to, gdzie to? Zagadka nr 61 [KONKURS]