Strona główna Polityka Michalak złożył ślubowanie

Michalak złożył ślubowanie

32

– Ślubuję uroczyście, że przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków Rzecznika Praw Dziecka dochowam wierności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, będę strzec praw dziecka, kierując się przepisami prawa, dobrem dziecka i dobrem rodziny. Ślubuję, że powierzone mi obowiązki będę wypełniać bezstronnie, z najwyższą sumiennością i starannością, że będę strzec godności powierzonego mi stanowiska oraz dochowam tajemnicy prawnie chronionej. Tak mi dopomóż Bóg – powiedział Marek Michalak, rozpoczynając swoją drugą kadencję na stanowisku Rzecznika Praw Dziecka. Sejm powołał go ponownie 12 lipca br., a Senat zatwierdził decyzję Izby pierwszej 9 sierpnia br. Marek Michalak zajmował się ochroną praw najmłodszych od 2008 r.

Nowo powołany RPD Marek Michalak ,27 sierpnia, odebrał nominację z rąk marszałek Sejmu. – Niech Pan z dalszym zaangażowaniem, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, dba o polskie dzieci – powiedziała Ewa Kopacz podczas uroczystości, zwracając się do Rzecznika. Marszałek Sejmu podziękowała Markowi Michalakowi za jego dotychczasową pracę. – Głęboko wierzę, że nie zabraknie Panu zapału w ciągu następnych 5 lat – podkreśliła.

Rzecznik Marek Michalak zapewnił, że będzie walczył o przestrzeganie praw dziecka. – Mając takich sojuszników w obu Izbach parlamentu, wiem, że te działania będą skutkowały polepszeniem sytuacji najmłodszych – zaznaczył. Jak ocenił, stanowione do tej pory przepisy, dotyczące m.in. wspierania rodziny czy przeciwdziałania przemocy to „dobry kierunek”. –Chciałbym, abyśmy dalej podążali tą drogą – stwierdził.

Rzecznika Praw Dziecka powołuje Sejm, za zgodą Senatu, na wniosek Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, grupy co najmniej 35 posłów lub co najmniej 15 senatorów. Mówią o tym art. 4 ustawy o RPD oraz art. 29 i 30 Regulaminu Sejmu. W myśl art. 6 ust. ustawy o RPD kadencja Rzecznika trwa 5 lat, licząc od dnia złożenia ślubowania przed Sejmem. Ta sama osoba nie może być RPD dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

źródło Kancelaria Sejmu

fotografie Krzysztof Białoskórski

Poprzedni artykułKolejna siłownia pod chmurką
Następny artykułPotrzebna krew