Strona główna Polityka Michalak złożył ślubowanie

Michalak złożył ślubowanie

32

– Ślubuję uroczyście, że przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków Rzecznika Praw Dziecka dochowam wierności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, będę strzec praw dziecka, kierując się przepisami prawa, dobrem dziecka i dobrem rodziny. Ślubuję, że powierzone mi obowiązki będę wypełniać bezstronnie, z najwyższą sumiennością i starannością, że będę strzec godności powierzonego mi stanowiska oraz dochowam tajemnicy prawnie chronionej. Tak mi dopomóż Bóg – powiedział Marek Michalak, rozpoczynając swoją drugą kadencję na stanowisku Rzecznika Praw Dziecka. Sejm powołał go ponownie 12 lipca br., a Senat zatwierdził decyzję Izby pierwszej 9 sierpnia br. Marek Michalak zajmował się ochroną praw najmłodszych od 2008 r.

Nowo powołany RPD Marek Michalak ,27 sierpnia, odebrał nominację z rąk marszałek Sejmu. – Niech Pan z dalszym zaangażowaniem, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, dba o polskie dzieci – powiedziała Ewa Kopacz podczas uroczystości, zwracając się do Rzecznika. Marszałek Sejmu podziękowała Markowi Michalakowi za jego dotychczasową pracę. – Głęboko wierzę, że nie zabraknie Panu zapału w ciągu następnych 5 lat – podkreśliła.

Rzecznik Marek Michalak zapewnił, że będzie walczył o przestrzeganie praw dziecka. – Mając takich sojuszników w obu Izbach parlamentu, wiem, że te działania będą skutkowały polepszeniem sytuacji najmłodszych – zaznaczył. Jak ocenił, stanowione do tej pory przepisy, dotyczące m.in. wspierania rodziny czy przeciwdziałania przemocy to „dobry kierunek”. –Chciałbym, abyśmy dalej podążali tą drogą – stwierdził.

Rzecznika Praw Dziecka powołuje Sejm, za zgodą Senatu, na wniosek Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, grupy co najmniej 35 posłów lub co najmniej 15 senatorów. Mówią o tym art. 4 ustawy o RPD oraz art. 29 i 30 Regulaminu Sejmu. W myśl art. 6 ust. ustawy o RPD kadencja Rzecznika trwa 5 lat, licząc od dnia złożenia ślubowania przed Sejmem. Ta sama osoba nie może być RPD dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

źródło Kancelaria Sejmu

fotografie Krzysztof Białoskórski