Strona główna Wydarzenia Dofinansowanie do podręczników

Dofinansowanie do podręczników

10

Niemal 180 mln złotych rząd przeznaczy w tym roku na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników przez rodziców. Jest to o 52 mln zł więcej niż w  zeszłym roku i pozwoli objąć  pomocą ponad 575 tys. uczniów. Rządowy program pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” wszedł w życie 18 lipca. Wnioski o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych w ramach rządowego programu pomocy uczniom można składać do 6 września.

 

W tym roku programem zostali objęci uczniowie pierwszych roczników uczących się zgodnie z nową podstawą programową oraz uczniowie klas najmłodszych – I-III szkół podstawowych. O wsparcie mogą się starać rodziny w których dzieci są uczniami klas pierwszych szkoły podstawowej oraz odpowiedniej klasy szkoły artystycznej a dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 539 zł netto. Dla uczniów pozostałych klas objętych programem jest to dochód nieprzekraczający 456 zł netto na osobę w rodzinie. Programem objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną w klasach I-III i klasie V Szkoły Podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasie V: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego, klasie II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Programem „Wyprawka szkolna” będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym. – Program został stworzony z myślą o uczniach z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. Do rozdysponowania jest niebagatelna kwota 180 mln zł i warto, żeby rodzice korzystali z możliwości dofinansowania i składali wnioski do szkół. Istotny jest też fakt, że uczniowie niepełnosprawni mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie bez względu na dochód, na jednego członka rodziny. Muszą posiadać jedynie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Drodzy rodzice, pamiętajmy, że termin składania wniosków mija już 6 września– przypomina posłanka Izabela Katarzyna..Mrzygłocka.

W celu uzyskania dofinansowania należy wypełnić wniosek (dostępny w sekretariatach szkół) i złożyć go do dyrektora szkoły w terminie do 6 września 2013 r. Należy pamiętać o dołączeniu zaświadczenia o wysokości dochodów albo o korzystaniu z zasiłku, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych – kopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Opiekunowie muszą także przedstawić fakturę, paragon, rachunek lub odpowiednie oświadczenie o zakupie podręczników wystawione imiennie na ucznia lub opiekuna.

Poprzedni artykułZmiażdżył rywali, Paweł Fajdek mistrzem świata!
Następny artykułNowe stawki za śmieci