Strona główna Polityka Absolutorium dla burmistrza

Absolutorium dla burmistrza

4

Jedenastoma głosami „za”, przy dwóch „wstrzymujących” radni Rady Miejskiej Żarowa udzielili burmistrzowi Leszkowi Michalakowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu – informuje Magdalena Pawlik z UM w Żarowie.

Pozytywnie na temat wykonania ubiegłorocznego budżetu gminy wypowiedziała się Komisja Rewizyjna żarowskiej Rady Miejskiej oraz Regionalna Izba Obrachunkowa.

Dochody budżetowe za 2012 rok zostały zrealizowane w wysokości 32.603 485, 90 złotych. Wydatki budżetowe, w tym wydatki na oświatę zamknęły się natomiast w kwocie 31.749 471, 44 złotych, co w stosunku do wydatków planowanych stanowi 86,64 %. Zobowiązania gminy na koniec 2012 roku wyniosły z kolei 1.121 789, 91 złotych. – Zobowiązania wymagalne gminy wynikają głównie z konieczności spłacania zadań, zawartych w poprzednich latach porozumieniach i umowach, wciąż rosnących wydatków w oświacie i pomocy społecznej, należności z tytułu najmu i mediów oraz braku możliwości zaciągnięcia kredytu w roku ubiegłym. Początkiem wiosny zostały spłacone już dwa kredyty, pod koniec czerwca planowane jest również spłacenie kolejnego. Stąd wskaźnik zadłużenia gminy Żarów na koniec 2012 roku wyniósł 53,25%. I gdyby nie spłacanie umów długoterminowych, na koniec ubiegłego roku wynosiłby on niespełna 40,64 %  –  tłumaczyła skarbnik gminy Renata Dawlewicz.

Mimo trudnej sytuacji finansowej w 2012 roku, gmina Żarów z różnych źródeł pozyskiwała kolejne środki zewnętrzne, które przeznaczane były na najważniejsze inwestycje. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa, modernizacja targowiska miejskiego w Żarowie, rewitalizacja 17 budynków, budowa skateparku i budowa obiektu lekkoatletycznego przy żarowskiej Szkole Podstawowej to zadania, które swoją kontynuację będą miały także w tym roku.

.

Poprzedni artykułŚwidnicki imprezownik
Następny artykułIV LO pod młotek