Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Wspierają bezrobotnych

Wspierają bezrobotnych

6

Na terenie gminy Świdnica zatrudnienie znajduje kilkadziesiąt osób w ramach programu prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych i robót publicznych. Również i w tym roku zatrudnienie znalazło kolejnych 37 osób. W ramach robót publicznych zatrudnionych zostanie 25 osób do prac sezonowych przy remontach dróg publicznych, budowie i remontach chodników, konserwacji urządzeń melioracyjnych. Pracownicy wyruszyli już w teren,  a koszty dofinansowania na 1 pracownika wyniosą 1100 zł brutto. Pozostała kwota 500 zł pochodzić będzie z budżetu gminy.

Kolejnych 12 osób znajdzie zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych. W tym z programu „Okryj swój kapitał” 8 osób zostanie skierowanych do konserwacji urządzeń melioracyjnych na przełomie kwietnia i czerwca br.  Pozostałe 4 osoby pracować będą w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej.

 Po raz siódmy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji programu prac społecznie użytecznych. W 31 sołectwach do końca listopada br. 43 bezrobotnych mieszkańców gminy przepracuje  kilkanaście tysięcy godzin.

 Program rozpoczął się 2.04. 2013 r. i trwać będzie do 30 listopada 2013 r.  Uczestniczyć w nim będą  43 osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych i korzystające z pomocy społecznej. Osoby uczestniczące w programie wykonywać będą prace porządkowo- gospodarcze. Każdy uczestnik programu zobowiązany będzie przepracować 40 godzin w miesiącu. Świadczenie pieniężne za prace społecznie użyteczne przysługiwać będzie w wysokości 7.70 zł za każdą godzinę wykonania prac społecznie użytecznych. Łączna kwota programu wyniesie 105,3 tys. zł, maksymalna kwota refundacji ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy wyniesie 63,1 tys. zł . Łączna kwota świadczeń pieniężnych w 2012 r. wyniosła ponad 90 tys. w tym wysokość refundacji z PUP w Świdnicy stanowiła kwotę 54,3 tys. zł., pozostała kwota zadania sfinansowana została z budżetu gminy Świdnica.

Dla porównania w roku 2011 program realizowany był w okresie od IV do XI, w ramach którego 45 bezrobotnych przepracowało ponad 16 tys. godzin. Wartość wypłaconych świadczeń wyniosła ponad 90 tys. zł, w tym dofinansowanie z PUP w Świdnicy stanowiło kwotę 58 tys. zł.

 

 

 

 

Poprzedni artykułSprawca musi zostać wykryty
Następny artykułStwórz rajdowego mema [KONKURS]