Strona główna Polityka Prezydenci chcą więcej

Prezydenci chcą więcej

6

Prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek podpisał się pod listem do minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej. Chodzi o projekt podziału środków unijnych z nowego rozdania 2014 – 2020, który zdaniem samorządowców krzywdzi województwo dolnośląskie. 

Dolny Śląsk w latach 2007 -2013 otrzymał 1,5 mld euro. Według nowego projektu podziału środków nasze województwo w latach 2014 – 2020 miałoby otrzymać tylko 60 milionów euro więcej. O lepszy podział środków z UE zabiega również marszałek Rafał Jurkowlaniec, który kilkakrotnie spotkał się z minister Bieńkowską.

Oprócz prezydenta Murdzka pod listem podpisało się jeszcze pięciu innych samorządowców wśród nich są Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia, Robert Raczyński, prezydent Lubina, Jan Zubowski, prezydent Głogowa, Tadeusz Krzakowski, prezydent Legnicy, Piotr Roman, prezydent Bolesławca. Samorządowcy   w liście proszą o zmianę niekorzystnych dla Dolnego Śląska rozwiązań.

List samorządowców do minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej

„Sygnatariusze niniejszego listu są prezydentami sześciu miast dolnośląskich, w których mieszka niemal milion osób. Traktując nasze miasta aglomeracyjnie możemy mówić o dwóch milionach obywateli, nasze stanowisko jest zatem prośbą wyrażaną w imieniu tak licznej rzeszy Dolnoślązaków.

Pani Minister! Dolny Śląsk jest  jednocześnie obszarem bardzo dynamicznego wzrostu gospodarczego, ale też, jak i w niektórych subregionach, wciąż ogromnej biedy  i wysokiego  – jednego z najwyższych w kraju – bezrobocia.

Rozwój gospodarczy Dolnego Śląska w ostatnich latach był w dużej mierze oparty na funduszach europejskich, z których Polska korzystała w tym okresie. Rozbudowywana infrastruktura i wspierana na terenie naszego województwa przedsiębiorczość nie zdołały jednak wydźwignąć (jak sądzimy – jeszcze nie zdołały) całego naszego regionu z wieloletniego i głębokiego zapóźnienia cywilizacyjnego, choć  jesteśmy bardzo pozytywnym przykładem działania funduszy  europejskich.

Dziękując za dotychczasowe inicjatywy i aktywność rządu polskiego, w tym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego chcemy prosić Panią o ponowne rozważenie rozdziału europejskich pieniędzy pomiędzy poszczególne województwa. Sądzimy, że Dolny Śląsk powinien być wsparty znaczniejszymi kwotami europejskich dotacji.

Jesteśmy przekonani, że z podobnymi apelami zwrócą się do Pani zarówno władze województwa dolnośląskiego, jak i parlamentarzyści naszego regionu. 

Chcemy z całym zaangażowaniem wesprzeć ich działania prośbą o to, aby zechcieli Państwo raz jeszcze przyjrzeć się sytuacji gospodarczej na Dolnym Śląsku, by zrozumieć, że – w porównaniu z innymi regionami naszego kraju – potrzebujemy  i zasługujemy na  silniejsze wsparcie środkami, które pozwolą ogromnej rzeszy ludzi na podniesienie poziomu życia.”

Poprzedni artykułKomu 1% podatku? Wesprzyj harcerzy
Następny artykułKolejna wyjazdowa wygrana MKS-u