Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica W drodze do kariery

W drodze do kariery

5

Dla wielu ferie zimowe to czas zasłużonego wypoczynku. Gimnazjaliści z Lutomi postanowili wykorzystać ten okres na poszerzenie wiedzy ekonomicznej, co pozwoli im na  świadome planowanie własnej ścieżki zawodowej. Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej jako jedyne w gminie i jedno z 9 w województwie rozpoczęło program „Moje Własne Konto” – informuje Janusz Waligóra z UG Świdnica.

          Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja we współpracy  z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP) oraz Urzędem Gminy Świdnica, realizuje I edycję Programu edukacji ekonomicznej „Na własne konto”. Jest on skierowany do uczniów szkół w wieku gimnazjalnym, z gmin wiejskich. Środki finansowe na realizację programu pochodzą z Fundacji Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja – pozyskana kwota to 2500 zł na wynagrodzenia nauczyciela. Gmina sfinansuje koszty dowozu dzieci i udostępnienia pomieszczeń do realizacji zajęć. Udział w programie jest dobrowolny i bezpłatny.

 Program będzie realizowany w dwóch etapach. Główny element pierwszego etapu to zajęcia z zakresu edukacji ekonomicznej prowadzone przez przeszkolonego nauczyciela WOS-u i  szkolnego doradcę zawodowego Edytę Zerkę  oraz studentkę Iwonę Stasiak.       Zajęcia  w gimnazjum prowadzone są w formie zabaw i warsztatów z przedsiębiorczości w terminie 28.01 – 1.02 2013 r. tj. w pierwszym tygodniu ferii zimowych w godz.  9.00 – 14.00. Uczestnicy warsztatów postanowili uruchomić swojego bloga, na którym dzielą się wrażeniami i opiniami nt. projektu.

       Podczas drugiego etapu odbędzie się konkurs na młodzieżową gazetę ekonomiczną. Autorzy pięciu najlepszych projektów zostaną zaproszeni na finał do Warszawy. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne stypendia.