Strona główna Sport Kto zasłużył na nagrodę?

Kto zasłużył na nagrodę?

6

Do 28 lutego będą przyjmowane wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień za wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej. Warunki szczegółowe określa Uchwała Rady Miejskiej w Świdnicy nr XIII/160/11 w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Miasto Świdnica za wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej.

 

Zgodnie z nią mogą zostać przyznane:

1) nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe dla zawodników – mieszkańców Świdnicy lub członków klubu sportowego, podmiotu prowadzącego w innej formie działalność sportową, mających siedzibę na terenie Świdnicy,

2) nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w klubach i podmiotach prowadzących w innej formie działalność sportową, mających siedzibę na terenie Świdnicy,

3) nagrody i wyróżnienia dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, biorąc pod uwagę znaczenie tych osiągnięć dla społeczności Świdnicy.

Wnioski o nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe dla zawodników oraz nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe można składać za rok 2012.

Wnioski o nagrody i wyróżnienia dla trenerów oraz innych osób mogą dotyczyć określonych osiągnięć lub całokształtu działalności sportowej.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia mogą wystąpić:

1)      macierzysty klub sportowy lub podmiot prowadzący w innej formie działalność sportową,

2)      właściwy ze względu na dyscyplinę związek sportowy,

3)      komisja Rady Miejskiej w Świdnicy właściwa do spraw sportu,

4)      komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Świdnicy właściwa do spraw sportu,

5)      osoba zainteresowana.

Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia można składać tylko na formularzach stanowiących załączniki nr 1 – 3 w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pokój nr 27, w terminie do 28 lutego 2013 r.

Uchwała w sprawie nagród jest do wglądu w Referacie Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (tel. 74 8562-852) oraz zamieszczona na stronie www.bip.um.swidnica.pl (zakładka: prawo lokalne).

Formularz 1

Formularz 2

Formularz 3