Strona główna Temat dnia Dramatycznie ubyło najmłodszych świdniczan

Dramatycznie ubyło najmłodszych świdniczan

36

Szczegółowa analiza zmian demograficznych, jakie zaszły w Świdnicy w latach 2002 – 2011, przygotowana przez Urząd Miejski z jednej strony jest optymistyczna, z drugiej jednak pokazuje poważny problem. Według danych ze spisu powszechnego, przeprowadzonego przez GUS w ubiegłym roku, mieszkańców przybyło. Świdniczan jest 60 213.

Od czasu Narodowego Spisu Powszechnego w 2002 roku do roku 2010 liczba osób w Świdnicy podawana przez Główny Urząd Statyczny z roku na rok malała. Roczny średni spadek liczby mieszkańców kształtował się na poziomie 225 osób. W 2011 roku wystąpił znaczny wzrost liczby mieszkańców, aż o 829 osób – czytamy w obszernym opracowaniu.Ta wiadomość może napawać optymizmem i świadczyć o wzroście zainteresowania zwłaszcza nowych osób zamieszkaniem w Świdnicy.

W 2011 roku w Świdnicy na 100 mężczyzn przypadało 110 kobiet (w Polsce 109). Wskaźnik feminizacji uległ zmniejszeniu w stosunku do roku 2002 w którym na 100 mężczyzn przypadało 111 kobiet. Wg danych GUS, podobnie jak w całej Polsce, tak i w Świdnicy ubywa młodych mieszkańców, a coraz więcej jest osób starszych. Największy spadek odnotowany został wśród najmłodszych mieszkańców w wieku do 18 lat. Liczba dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat w 2011 roku wyniosła 10 240. W stosunku do roku 2002 grupa ta zmniejszyła swoją liczebność o 3 104 osoby tj. o 23,3% .

Liczba dzieci w wieku nauki w szkole podstawowej w 2011 roku wyniosła 2 837. W stosunku do roku 2002 grupa ta zmniejszyła swoją liczebność aż o 1 327 osób tj. o 31,9%. Liczba młodzieży w wieku nauki w gimnazjum w 2011 roku wyniosła 1 635. W stosunku do
roku 2002 grupa ta zmniejszyła swoją liczebność aż o 911 osób tj. o 35,8%. Liczba młodzieży w wieku nauki w szkołach ponadgimnazjalnych w 2011 roku wyniosła 1 940. W stosunku do roku 2002 grupa ta zmniejszyła swoją liczebność aż o 971 osób tj.
23,3%.

Nieco lepiej sytuacja wygląda w przypadku najmłodszych dzieci. Liczba dzieci w wieku poniżej 3 lat w 2011 roku wyniosła 1654. W stosunku do roku 2002 grupa ta zwiększyła swoją liczebność o 185 osób tj. o 12,7%.  Liczba dzieci w wieku przedszkolnym w 2011 roku wyniosła 2 174. W stosunku do roku 2002 grupa ta zmniejszyła swoją liczebność o 82 osoby tj. o 3,6%.

Takie dane, niestety, oznaczają problemy dla świdnickiej oświaty. Mniej dzieci to mniejsze zapotrzebowanie na miejsca w szkołach czy przedszkolach. Zdecydowanie rośnie natomiast konieczność opieki nad najstarszymi mieszkańcami.

Jak wynika z opracowania, Świdnica jest także w znacznie gorszej niż średnia krajowa sytuacji obciążenia osób w wieku poprodukcyjnym. W 2002 roku na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 24 osoby w wieku poprodukcyjnym. W okresie między spisowym wskaźnik ten wzrósł i w 2011 roku na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało już ponad 30 osób w wieku poprodukcyjnym.  Wskaźnik w Polsce wzrósł z wartości 24,2 w 2002r. do wartości 26,9. W województwie dolnośląskim wzrost nastąpił z wartości 24,0 w 2002r. do wartości 26,9 w 2011r.

opr. na podstawie opracowania przygotowanego przez Biuro Prognoz i Analiz Urzędu Miejskiego