Strona główna Polityka Sesja bez likwidacji Inwestycji Świdnickich?

Sesja bez likwidacji Inwestycji Świdnickich?

27

Nowe stawki podatków lokalnych i plan modernizacji sieci wodociągowej to główne tematy zaplanowanej na 30 listopada sesji Rady Miejskiej w Świdnicy. Pod obrady nie został wprowadzony projekt uchwały w sprawie likwidacji Inwestycji Świdnickich. – Pierwszy raz spotykam się z taką zdumiewającą decyzją – nie ukrywa Janusz Solecki z SLD, jeden z ośmiorga radnych podpisanych pod projektem. – Nie możemy strzelać sobie w kolano tuż przed rozstrzygnięciem losów największej świdnickiej inwestycji – tłumaczy przewodnicząca rady, Joanna Gadzińska, która podjęła decyzję o niewprowadzaniu projektu na piątkową sesję.

 

Jak już informowaliśmy, 10 października projekt uchwały po raz pierwszy został złożony do Biura Rady. Opozycyjni radni przekonują, że spółka jest marnotrawieniem publicznych pieniędzy, a została utworzona tylko po to, żeby dać miejsce pracy kolegom prezydenta. – Prezydent tyle lat się guzdrał z aquaparkiem, że przegapił wszystkie momenty, kiedy jeszcze można było sięgnąć po unijne środki, co zrobiło wiele samorządów – tłumaczy Janusz Solecki. – Sięganie po komercyjny kredyt grozi paraliżem budżetu do 2030 roku. Z tej inwestycji prezydent powinien zrezygnować. Nie rozumiem tłumaczenia pani przewodniczącej, że trzeba jeszcze  czekać na rozstrzygnięcie przetargu. 24 października złożyliśmy nowy projekt uchwały, uwzględniający wszystkie uwagi radców prawnych i nie widzę żadnych powodów, dla których nie moglibyśmy głosować nad nim już w ten piątek.

– Mamy już partnera prywatnego do budowy, dajmy więc jeszcze szansę na sprawdzenie, czy będzie chętny do udzielenia kredytu – odpowiada Joanna Gadzińska. – Jeśli 10 grudnia nikt się nie zgłosi, wtedy rzeczywiście trzeba będzie się zastanowić, co dalej. Wówczas uchwała o likwidacji IŚ może być  zasadna.

Oświadczenie przewodniczęcej Rady Miejskiej i prezydenta miasta

Autorzy projektu nie zamierzają się poddawać i chcą wnieść projekt uchwały do programu podczas sesji. Czy oprócz ośmiu autorów znajdzie się jeszcze kilku radnych, potrzebnych do wymaganej większości, nie wiadomo.

 

Sesja Rady Miejskiej rozpocznie się 30 listopada o godzinie 11.00 w sali narad USC.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie XXII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku XXII sesji Rady Miejskiej.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej.

5. Uchwalenie podatków lokalnych na 2013 rok – (zał. nr 1, proj. XXII/: 5, 6, 7).

6. Analiza demograficzna, wskaźniki dla miasta Świdnicy za okres 2002-2011.

7. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. XXII/: 1-3, 8-12).

8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 25.10.2012 r.

9. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.

10. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.

11. Zakończenie XXII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

W godz. 16.00 – 16.30 – przewidziano wystąpienia mieszkańców miasta.

 Wykaz projektów uchwał na XXII sesję Rady Miejskiej:

XXII/1 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2013 rok”

XXII/2 w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 4 w Świdnicy

XXII/3 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Bortnika na Prezesa Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Świdnicy

XXII/5 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

XXII/6 w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości

XXII/7 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

XXII/8 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy

XXII/9 w sprawie zmiany budżetu

XXII/10 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Spółka z o.o. na lata 2013 – 2017

XXII/11 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasto Świdnica

XXII/12 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości zabudowanej, położonej

w Świdnicy przy ulicy Adama Mickiewicza 1-3.