Strona główna Polityka Porządki oświatowe na sesji

Porządki oświatowe na sesji

7

Informacja o realizacji zadań oświatowych w ubiegłym roku szkolnym, podjęcie zamiaru likwidacji liceów profilowanych, a także ustalenie zasad przyznawania dodatków dla nauczycieli zdominują najbliższą sesje Rady Powiatu. Obrady rozpoczną się w środę, 31 października, o godzinie 12.00 w sali narad USC w Świdnicy.

Program sesji:

1.    Otwarcie obrad XXI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

2.    Stwierdzenie prawomocności sesji.

3.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

4.    Przyjęcie porządku obrad sesji.

5.    Przyjęcie protokołu z  XX sesji Rady Powiatu.

6.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

7.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli dotyczącej zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonach 2010-2011 i 2011-2012.

8.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012

9.    Interpelacje i zapytania radnych.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    zmiany budżetu powiatu na 2012 rok,

b)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,

c)    przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013,

d)     wskazania przedstawicieli Rady Powiatu w Świdnicy do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Świdnicy,

e)    nadania statutu dla Domu Dziecka w Świdnicy,

f)     zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

g)     rozpatrzenia skargi na Starostę Świdnickiego,

h)   zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,

i)     zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego Nr 2 w Świdnicy,

j)      zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego Nr 3 w Świdnicy,

k)    zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego Nr 5 w Świdnicy,

l)     zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego Nr 6 w Świdnicy,

m)  zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Strzegomiu,

n)   zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Świebodzicach,

o)    zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego dla Dorosłych Nr II w Świdnicy,

p)    zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego dla Dorosłych Nr III w Świdnicy,

q)    zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1 w Świdnicy,

r)     zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 2 w Świdnicy,

s)    zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3 w Świdnicy,

t)     zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego w Świebodzicach,

u)   zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego w Żarowie,

v)    zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 1 w Świdnicy,

w)   zamiaru likwidacji Technikum dla Dorosłych Nr 1 w Świdnicy,

x)    zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzicach,

y)    zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr II w Świebodzicach,

z)    zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Strzegomiu,

aa) zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Świdnicy,

bb) zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr 3 w Świdnicy,

cc) zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych Nr 1 w Świdnicy.

11.  Wnioski i oświadczenia.

12.  Informacje dla radnych.

13.  Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

Poprzedni artykułKolejne mieszkania w Świdnicy [FOTO]
Następny artykułTeatr Polska, spektakl pierwszy