Strona główna Wydarzenia Przedszkole specjalne i nowy związek na sesji

Przedszkole specjalne i nowy związek na sesji

0

Już dzisiaj, 29 sierpnia, o godzinie 15.00 w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy rozpocznie się XIX sesja Rady Powiatu. Jedną z najważniejszych decyzji będzie powołanie przedszkola specjalnego. Pierwsza tego typu placówka w powiecie będzie działała w ramach Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy.

Radni podejmą także uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy nowych aptek. Zadecydują również, czy przystąpić do Związku Powiatów Dolnego Śląska.

Porządek obrad wygląda:

 1. Otwarcie obrad XIX sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany budżetu powiatu na 2012 rok,
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego,
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego,
  e) założenia Przedszkola Specjalnego Nr 7 w Świdnicy oraz włączenia Przedszkola Specjalnego Nr 7 w Świdnicy w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy,
  f) nadania statutu Przedszkolu Specjalnemu Nr 7 w Świdnicy,
  g) ustalenia opłat za świadczenia w Przedszkolu Specjalnym Nr 7 w Świdnicy,
  h) pozbawienia drogi nr 2901 D oraz części drogi nr 2902 D kategorii drogi powiatowej w Gminie Marcinowice,
  i) pozbawienia drogi nr 2937 D kategorii drogi powiatowej o przebiegu (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2936 D do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3396 D) w Gminie Jaworzyna Śląska,
  j) utworzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego,
  k) przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego,
  l) zasad reprezentacji Powiatu Świdnickiego w Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.
 9. Wnioski i oświadczenia.
 10. Informacje dla radnych.
 11. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
Poprzedni artykułRodzice nie chcą ścigania pedofila
Następny artykułStrażnicy z awansami [WIDEO]