60 tysięcy w konkursie Debiut Gospodarczy

  10

  Ponownie otwiera się szansa dla debiutujących przedsiębiorców. Po rocznej przerwie rusza konkurs „Debiut gospodarczy” promujący przedsiębiorczość i młodych ludzi z ciekawym pomysłem na otwarcie własnej działalności gospodarczej. W tym roku łączna pula nagród to 60 tys. zł. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miejskim do 14 września.

  Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które w dniu przystępowania do konkursu:

  • ukończyły 18 lat, a nie przekroczyły 30 roku życia,
  • nie pozostają w stosunku pracy, zarówno zarejestrowane, jak i niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,

  • po raz pierwszy uruchamiają działalność gospodarczą,

  • zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasto Świdnica i składały roczne rozliczenie do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świdnicy, który będzie właściwym organem do spraw rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

  Rekrutację podzielono na dwa etapy:

  Etap I – przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń

  Osoby zainteresowane udziałem w konkursie zobowiązane są do złożenia kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów:

  • zgłoszenia uczestnictwa w „Programie pod nazwą Debiut Gospodarczy”,

  • formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

  • regulaminu konkursu /każda strona powinna być zaparafowana/.

  Dokumenty rekrutacyjne należy składać do 14 września 2012 r. w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty/kuriera na adres :

  Urząd Miejski w Świdnicy

  ul. Armii Krajowej 49

  58-100 Świdnica

  w godzinach 7.30 – 15.30 z dopiskiem „Debiut Gospodarczy – 2012”

  lub dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego (pok. 27, parter).

  Etap II – rozmowy rekrutacyjne

  Rozmowy rekrutacyjne z uczestnikami konkursu przeprowadzane będą przez doradców zawodowych partnera programu, oraz jednego członka Komisji Konkursowej. Rozmowy dotyczyć będą m. in. motywów ubiegania się danej osoby o udział w programie, oceny predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej, oceny doświadczenia zawodowego, dodatkowych kwalifikacji, oceny pomysłu na biznes np. pod katem realności i trwałości.

   Szczegóły dotyczące konkursu i niezbędne dokumenty zainteresowani znajdą w zakładce „Debiut Gospodarczy

  Poprzedni artykułŻarów będzie większy
  Następny artykułŚwidnicka Aleja Gwiazd Sportu