Zostań opiekunem prawnym

  0

  Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Świdnicy, spośród osób, które zgłosiły swoje kandydatury w odpowiedzi na poprzednie ogłoszenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z października 2011 r., sąd w Świdnicy ustanowił opiekunami osób całkowicie ubezwłasnowolnionych już 3 osoby. – Ponieważ jednak stale rośnie liczba mieszkańców miasta wymagających naszej pomocy, w dalszym ciągu poszukujemy kandydatów na opiekunów prawnych. Za sprawowanie opieki sąd opiekuńczy przyznaje opiekunowi wynagrodzenie – mówi Dorota Szyłobryt.

  Miesięczna wysokość wynagrodzenia nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia. Jego wysokość określi sąd, a wypłacać będzie ośrodek pomocy społecznej.

   Rolą opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej jest dbanie o jej interesy osobiste i majątkowe, m.in. o zapewnienie środków do życia, opieki lekarskiej. Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona może dokonywać jedynie drobnych czynności dnia codziennego, jak bieżące zakupy, usługi (np.fryzjerskie). Nie może natomiast dokonywać jakichkolwiek czynności prawnych, jak podarowanie lub sprzedanie swojego majątku, zakup przedmiotów wartościowych, zobowiązanie się do wykonania jakiegoś dzieła lub zlecenia, nie może też przyjąć darowizny lub sporządzić testamentu. Dlatego to opiekun dokonuje tych czynności w jego imieniu, tak by były prawnie skuteczne. Przy tym nie należy do jego obowiązków ponoszenie jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

  Ustanowienie opiekuna następuje decyzją sądu opiekuńczego, przed którym składa się przyrzeczenie. Sąd wydaje również tzw. zaświadczenie, stanowiące dowód jego uprawnień względem ubezwłasnowolnionego.

   Dodatkowych informacji udzielą:

  Joanna Serwatka – Dział Pomocy Specjalistycznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

  tel. 074/853 71 39 wew. 27

  e-mail: [email protected]

  Piotr Sosiński – radca prawny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

  tel. 074/853 71 39 wew. 31 (poniedziałki, środy w godz. od 9.00 do 13.00)

  e-mail: [email protected]

  Poprzedni artykułGryf wygrywa w towarzyskim turnieju w Czechach
  Następny artykułPokaż jak kibicujesz [KONKURS]