Superinteligentny budynek w Świdnicy

  11

  Ministerstwo Gospodarki zapowiada, że w połowie maja br. zaprezentuje projekt ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE), który może zacząć obowiązywać od 01 stycznia 2013. Ma się w niej pojawić pojęcie mikroinstalacji i mikrogeneracji. Dzięki nim każdy z nas będzie mieć prawo produkować w domu energię elektryczną z odnawialnych źródeł i sprzedawać jej nadwyżki firmom energetycznym. A one będą miały obowiązek ją kupić. Co to znaczy? Jak to zrobić w swoim domu, mieszkaniu? Odpowiedzi na te i inne pytania będzie można znaleźć w Centrum Technologii Energetycznych, które zostanie uruchomione 18 maja w Świdnicy.

  Zarabianie na czystej energii ma być łatwe i proste. Np. jednym z głównych, planowanych w projekcie ustawy udogodnień będzie to, że dla instalacji do 20 KW nie trzeba będzie prowadzić działalności gospodarczej czy pozyskać kilkunastu dodatkowych pozwoleń. Zapowiadany jest również system zachęt i wparcia finansowego, który ma umożliwić zwiększanie Efektywności Energetycznej (EE) domu, zakup i instalowanie urządzeń generujących energię i ciepło z OZE.

  Tylko skąd będziemy wiedzieć, które technologie i urządzenia nie są zielonym „mydleniem oczu”? Które są adekwatne i efektywne? Jak je zainstalować? Gdzie będzie można szukać wsparcia w całościowym podejściu do projektowania domu lub mieszkania, docelowo zdolnego zarabiać pieniądze dzięki mikrogeneracji? Gdzie będą dostępne plany i projekty różnych „domów czystej energii”? Gdzie będą udostępnione informacje, na jakie wsparcie finansowe i merytoryczne może liczyć np. rodzina planująca budowę domu? Gdzie będzie można zobaczyć i sprawdzić, jak skorzystać i – docelowo – zarabiać dzięki projektowi ustawy o OZE, dzięki mikrogeneracji? Jak zaprojektować dom i dobrać instalacje w formule „oszczędzaj i zarabiaj”? Gdzie będzie można spotkać ludzi, rodziny, którzy tworzą nową generację – mikrogenerację OZE?

  Odpowiedzi na te pytania będzie można znaleźć podczas uroczystego otwarcia Centrum Technologii Energetycznych (CTE) w Świdnicy, które zaplanowano na 18 maja 2012 roku. Będzie to wyjątkowa okazja, by wraz z ekspertami poznać jeden z najnowocześniejszych budynków w Polsce, w którym zastosowano różne technologie OZE i EE. Tego dnia w Świdnicy odbędzie się swego rodzaju zlot mikrogeneracji OZE: firmy, uczelnie, NGO, władze, rodziny.

  Centrum Technologii Energetycznych powstało z inicjatywy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w ścisłej współpracy z Politechniką Wrocławską oraz Dolnośląskim Klastrem Energii Odnawialnej.

  W Centrum znajdują się kolektory słoneczne, powietrzne i głębinowe pompy ciepła z pionierską metodą regeneracji dolnego źródła, specjalnie wykonany elektroniczny system zarządzania budynkiem, agregat wody lodowej, nowoczesna klimatyzacja oparta na freecoolingu, inteligentny system pozyskiwania, akumulowania, przekazywania i odzyskiwania ciepła.

  CTE dostarczać będzie gotowe rozwiązania mające zastosowanie w każdym gospodarstwie domowym. To tu będzie można znaleźć i skorzystać z projektów, planów różnych domów niskoenergetycznych, tzw. domów czystej energii.

  To tu będzie miejsce spotykania się ludzi tworzących nową generację – mikrogenerację, która zarabia na OZE i w ten sposób dba o środowisko, o dobrą przyszłość swoją i swoich dzieci.

  Więcej o otwarciu CTE, o CTE na: www.cte.fea.pl . Więcej o Stowarzyszeniu: www.fea.pl

  CTE – Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy

  Inteligencja

  CTE to superinteligentny budynek, swoiste laboratorium małoskalowych technologii energetycznych i eksperymentalny niskoenergetyczny obiekt o powierzchni ok. 1200 m2. Obiekt powstał nieopodal Wrocławia, w Świdnicy.  To bez wątpienia jedna z najbardziej innowacyjnych inwestycji w Polsce.

  Kooperacja

  Obiekt CTE stanowi zaplecze techniczne, projektowe, badawczo-rozwojowe, dydaktyczne i ekspozycyjne dla zarządzanej przez Stowarzyszenie grupy współpracujących firm w ramach inicjatywy kooperacyjnej „Domy Czystej Energii”. Została ona rozwinięta na bazie Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej. Grupa „Domy Czystej Energii” to zarówno firmy, jak i jednostki naukowo-badawcze, wspólnie rozwijające i komercjalizujące nowe technologie związane z budownictwem energooszczędnym i małoskalowymi technologiami wykorzystującymi odnawialne źródła energii (OZE) na potrzeby budynków. Obiekt będzie również służył pomocą samorządom zainteresowanym zaprojektowaniem i wykorzystaniem w planowanych inwestycjach tego typu technologii.

  Innowacja

  Projekt CTE, dzięki uzyskanemu finansowaniu ze środków publicznych, posiada też szereg możliwości promocji i technologii mikrogeneracji i technologii  budynków niskoenergetycznych, jak i samych firm oferujących  takie technologie.  Promowane rozwiązania będą trafiać na rynek zarówno poprzez specjalnie zaaranżowaną przestrzeń  wystawienniczą w budynku CTE, jak i poprzez projekty systemowych rozwiązań energetycznych dla domów i budynków usługowych.  Obiekt CTE już dziś wspomaga firmy z Klastra zarówno w zakresie testowania istniejących technologii (np. poprzez stanowiska do testowania kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych czy pomp ciepła), jak i poprzez rozwój absolutnie nowatorskich technologii (m.in. kolektor paraboliczny z całoroczną akumulacją energii w złożu mineralnym).  Ponad 30 km kabli, 70 liczników energii, dziesiątki czujników i mierników oraz zaawansowany system elektronicznego zarządzania budynkiem BMS pozwalają uzyskać wiarygodne dane dotyczące rzeczywistej sprawności kilkunastu działających w budynku instalacji energetycznych. Funkcje demonstracyjne i testowe pozwalają potencjalnym inwestorom, a więc klientom firm z Klastra, obniżyć ryzyko inwestycyjne związane z wyborem nietrafionych i drogich technologii.

  Innowacyjny charakter projektu CTE i skala wyzwań badawczo-rozwojowych już na etapie projektowania i wykonawstwa przyniósł plon w postaci rozpoczęcia 2 prac habilitacyjnych i 4 doktorskich.

  Środki na CTE pochodzącą w większości z działania 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Innowacyjna Gospodarka.


   

   

  Poprzedni artykułCoraz mniej wejściówek na Festiwal Reżyserii
  Następny artykułPopływamy w Jeziorze Bystrzyckim?