Bezrobotni zadbają o porządek

  2

   Po raz szósty Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program prac społecznie użytecznych, w ramach którego zatrudnienie znalazło 40 bezrobotnych mieszkańców gminy.  W 25 sołectwach gminy Świdnica do końca listopada 2012 r. uczestnicy programu  przepracują prawie 13 tysięcy godzin.

  Wprowadzony od 1 listopada 2005 roku nowy instrument aktywizacji społeczno-zawodowej, którym są prace społecznie użyteczne, stanowi istotny element aktywnych form pomocy na rzecz osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

  W ramach porozumienia zawartego 28.03.2012 r. pomiędzy Urzędem Gminy Świdnica a Powiatowym Urzędem Pracy, w tegorocznym programie zatrudnionych zostanie 40 bezrobotnych mieszkańców gminy Świdnica. Bezrobotnemu przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości 7,3 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych. Przychody w formie świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych są wolne od podatku. Prace społecznie użyteczne skierowane są do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W tym roku Program obejmie 25 miejscowości: Bojanice, Boleścin, Bystrzyca Górna, Bystrzyca Dolna, Gogołów, Grodziszcze, Jagodnik, Jakubów, Komorów, Krzczonów, Krzyżowa, Lubachów, Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Miłochów, Modliszów, Mokrzeszów, Pszenno, Słotwina, Wieruszów, Wilków, Witoszów Dolny, Witoszów Górny, Wiśniowa, Makowice, w których wykonywane będą m.in. prace związane z:

  • porządkowaniem terenów zielonych,
  • pracami gospodarczo-porządkowymi w placówkach oświatowych i świetlicach wiejskich oraz miejscach użyteczności publicznej,
  • porządkowaniem chodników i przystanków autobusowych.

  Podmiotem odpowiedzialnym za realizacji Programu prac społecznie użytecznych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który wspólnie z sołtysami wsi kontrolować będzie prawidłowość przebiegu prac. Łączna kwota świadczeń pieniężnych w okresie obowiązywania porozumienia wyniesie ponad 90 tys. w tym wysokość refundacji z PUP w Świdnicy stanowić będzie  54,3 tys. zł., pozostała kwota zadania sfinansowana będzie z budżetu gminy Świdnica.
  Dla porównania w roku 2011 program realizowany był w okresie od IV do XI, w ramach którego 45 bezrobotnych przepracowało ponad 16 tys. godzin. Wartość wypłaconych świadczeń wyniosła ponad 90 tys. zł, w tym dofinansowanie z PUP w Świdnicy stanowiło kwotę 58 tys. zł.

  Janusz Waligóra

  rzecznik prasowy Urzędu Gminy Świdnica

  Poprzedni artykułŁawnicy wybrani
  Następny artykułOdkryliśmy świdnicką katedrę [FOTO]