Będą obrady Sudecko-Śląskiego Konwentu Samorządowego

    0

    Od 12 kwietnia przez trzy dni będzie trwało połączone posiedzenie Sudeckiego Konwentu Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Blisko 70 samorządowców z regionu Przedgórza Sudeckiego i ze Śląska przyjeżdża na zaproszenie prezydenta Świdnicy, Wojciecha Murdzka.

    Samorządowcy będą brać udział w konferencjach, panelach dyskusyjnych oraz odwiedzą najciekawsze miejsca w regionie.

    Podobnie jak zwyczajowe spotkania, w ramach Sudeckiego Konwentu, tak i tym razem tematem przewodnim będą bieżące problemy samorządów m. in. finansowanie oświaty, ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, nowe źródła funduszy w postaci koncesji na roboty budowlane i usługi.

    Pobyt i udział w konwencie każdy z uczestników finansuje samodzielnie.