Skarby Kościoła Pokoju pod lupą badaczy

  2

  Już wkrótce naukowcy z Polski, Austrii i Czech zajmą się biblioteką Kościoła Pokoju.  W jej zbiorach jest 8 tysięcy skatalogowanych starodruków, rękopisów i książek. W trakcie jest katalogowanie muzykaliów. Wytypowany materiał archiwalny zbadają zarówno pod względem treści, jak i stanu zachowania. Po raz pierwszy w historii sięgamy do tych zasobów, żeby im się przyjrzeć za pomocą różnych dziedzin nauki. Księgi zostaną najpierw  z uwagą przeczytane i poddane ocenie, a następnie zebrany materiał będzie interpretowany przez specjalistów. Mamy nadzieję, że zbiór okaże się interesujący dla historyków sztuki i historyków społecznych i pomoże lepiej zrozumieć śląski protestantyzm oraz jego ogromny wpływ na losy Europy. Aby zespołom naukowców umożliwić rozpoczęcie prac badawczych, potrzebne teksty zostaną zdigitalizowane. Cyfryzacja będzie wykonana na miejscu za pomocą „stanowiska podróżnego” bez dotykania książek i z zachowaniem największej ostrożności.

  Równolegle do działań teoretycznych grono konserwatorów rozpocznie opracowywanie najlepszej metody renowacji papieru i skóry. Ponieważ podstawowym problemem wszystkich instytucji przechowujących piśmiennicze dziedzictwo kulturowe jest pojawiająca się w woluminach pleśń, projekt koncentruje się na doborze metody najbardziej skutecznej w jej zwalczaniu. Naukowcy i konserwatorzy spróbują znaleźć sposób, który spełni jednocześnie dwa warunki: zniszczy pleśń i nie będzie stanowił zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowników. Czy możliwe jest osiągnięcie efektu zadowalającego konserwatorów papieru bez narażania na działanie szkodliwych substancji czytelników, badaczy, archiwistów? Mamy nadzieję, że dzięki realizacji tego projektu uda się odpowiedzieć na wiele takich trudnych pytań z zakresu konserwacji, historii sztuki i historii społecznej.

  W dwuletnim projekcie (maj2012-kwiecień2014) wezmą udział:

  Polska (Parafia Ewangelicko – Augsburska pw. Trójcy Świętej w Świdnicy),

  Czechy (Uniwersytet Karola w Pradze)

  Austria (Uniwersytet Przyrodniczy w Wiedniu, Europejskie Stowarzyszenie ds. Konserwacji i Renowacji Książek i Papieru, Międzynarodowe Centrum na Rzecz Badań Archiwalnych, Politechnika w Graz).

  „Ludzie i książki – na rzecz bezpiecznego użytkowania europejskiego piśmienniczego dziedzictwa kulturowego” to projekt, dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Kultura 2007-2013.

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Świdnicy

  Poprzedni artykułZawody narciarskie w Rzeczce [FOTO]
  Następny artykułEkologiczne Centrum Utylizacji pod Strzegomiem