Ekologiczne Centrum Utylizacji pod Strzegomiem

  4

  Nawet 110 tys. ton odpadów rocznie pochodzących z gospodarstw domowych Dolnego Śląska przerobi nowoczesna sortownia odpadów komunalnych w Ekologicznym Centrum Utylizacji w miejscowości Rusko koło Strzegomia. Parametry instalacji odpowiadają wymogom nowej ustawy o utrzymaniu czystości w gminach dla regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Uroczyste otwarcie linii sortowniczej odbyło się 7 marca br. na terenie ECU. Ekologiczne Centrum Utylizacji, spółka funkcjonująca w ramach międzynarodowej grupy Veolia Usługi dla Środowiska, od kilku lat konsekwentnie inwestuje w rozbudowę instalacji odpadowych. Otwarcie nowej instalacji sortowniczej, zbudowanej kosztem 12 mln złotych, jest odpowiedzią na zapotrzebowanie regionu w zakresie profesjonalnego zarządzania odpadami.

  Na zdjęciu od lewej: Matthias Vogel – Prezes zarządu Veolia Usługi dla Środowiska S.A., Paweł Karpiński – Pełnomocnik Marszałka ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Zbigniew Suchyta – burmistrz Strzegomia,

  Jaroszów stanowi dobry przykład instalacji, dzięki której możliwe jest połączenie efektywnej gospodarki odpadami ze skuteczną ochroną środowiska – mówi Sebastian Howański, dyrektor Ekologicznego Centrum Utylizacji w Rusku. – Nie tylko sortujemy odpady i pozyskujemy surowce oraz zielone paliwo, lecz również rekultywujemy teren zniszczony przez wieloletnie działanie kopalni. Jednocześnie stale monitorujemy wszystkie istotne parametry oddziaływania inwestycji na środowisko.

  Nowo wybudowana instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w styczniu tego roku pozytywnie przeszła test wydajności. Linia sortownicza składa się z urządzeń zapewniających efektywny przerób odpadów. Po przejściu przez rozdrabniacz wstępny odpady trafią na sito bębnowe, gdzie zostaną podzielone na frakcje o różnej wielkości. Z tak przygotowanej masy odpadów separatory magnetyczne wyodrębnią cenne metale żelazne, a separator powietrzny lżejszą frakcję, z której powstanie wysokoenergetyczne paliwo RDF wykorzystywane w cementowniach. Resztki mineralne i biologiczne trafią do biostabilizacji na płycie do kompostowania. Ciężka frakcja, głównie gruz, będzie deponowana w kwaterze na składowisku.

  Uruchomienie automatycznej instalacji do sortowania odpadów, planowana budowa sortowni surowców wtórnych pochodzących ze zbiórki selektywnej, a także, przewidziane na połowę roku otwarcie płyty do kompostowania zapewnią pełen proces przetwarzania odpadów – podkreśla dyrektor Howański.

  Ekologiczne Centrum Utylizacji wyróżnia się korzystnym położeniem – w pobliżu autostrady A4 i innych dużych tras komunikacyjnych, dzięki czemu może przyjmować odpady pochodzące z Wrocławia jak i innych dużych miast oraz wielu dolnośląskich gmin.

  [photospace]

  Grupa Veolia Usługi dla Środowiska jest w Polsce jednym z czołowych dostawców usług z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Świadczy kompleksowe usługi na rzecz klienta samorządowego, przemysłowego
  i instytucjonalnego. Grupę tworzy holding 6 spółek i 4 oddziały, zarządzając w Polsce jedną
  z największych struktur w zakresie odzysku i unieszkodliwiania  odpadów.

  Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o. (ECU), spółka będąca częścią grupy Veolia Usługi dla Środowiska, zajmuje się zarządzaniem oraz eksploatacją składowiska odpadów komunalnych w Jaroszowie. Składowisko położone jest na terenie nieczynnego wyrobiska iłów „Halina”, na pograniczu Jaroszowa i Ruska (woj. dolnośląskie). Całkowity obszar składowiska zajmuje 32 hektary, z czego czynna powierzchnia eksploatacyjna stanowi 5,8 hektara.
  Składowisko posiada Pozwolenie Zintegrowane (IPPC) – certyfikat zgodności z normami Unii Europejskiej w zakresie wymagań ekologicznych i środowiskowych. IPPC jest najlepszą gwarancją, że inwestycja spełnia wytyczone prawem normy i jest bezpieczna dla środowiska.

  opr. red

  Poprzedni artykułSkarby Kościoła Pokoju pod lupą badaczy
  Następny artykuł„Świdnickie Babki” dopisały