Przejmą licea i połączą z gimnazjami?

  77

  Czy świdnicka oświatę czeka rewolucja? Władze Świdnicy mają nowy pomysł na organizację szkolnictwa gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego. W oficjalnym komunikacie Urząd Miejski informuje o przymiarkach do przejęcia I LO od powiatu i połączenia z Gimnazjum nr 3. Podobna operacja może dotyczyć również II LO i Gimnazjum nr 4. Czy to dobre rozwiązanie? Komentarze i opinie w tej sprawie już w najbliższym wydaniu papierowej Swidnica24.pl, które ukaże się w przyszłym tygodniu.

  Oficjalny komunikat Urzędu Miejskiego w Świdnicy:

  Świdnica może mieć super szkołę

  Super szkoły to zespoły gimnazjalno-licealne, które mogą powstać w Świdnicy. W kwietniu Rada Miejska w Świdnicy podejmie uchwałę intencyjną, która rozpoczyna proces dyskusji w tej sprawie. Radni podejmą decyzję, czy miasto wyraża wolę przejęcia i prowadzenia od stycznia 2013 r. I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza. Szkołę obecnie prowadzi powiat świdnicki.

  Od wielu tygodni zbieramy opinie i komentarze na temat wspólnej działalności liceum i gimnazjum. Młodzież miałaby szansę na ciągłość nauki, co w opinii ekspertów przekłada się na lepsze wyniki i przygotowanie na studia. Pomysł nazywamy roboczo „super szkoła”. Nie bez powodu, bo w opinii wielu osób to dobre rozwiązanie, dlatego przygotowany został projekt uchwały intencyjnej. Jednocześnie zastrzegamy, że to nie przesądza o decyzji, a jest dopiero początkiem oficjalnych rozmów – mówi Waldemar Skórski, zastępca prezydenta Świdnicy, odpowiedzialny za oświatę.

  Zgodnie z przepisami samorządy mogą przekazywać sobie wzajemnie oraz prowadzić szkoły i placówki, mimo, że nie należy to do ich zadań własnych. Wystarczy, że zawrą porozumienia z jednostką samorządu, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest takim zadaniem.

  W związku z tym przejęcie przez miasto I LO i w przyszłości połączenie z Gimnazjum nr 3 może nastąpić po wyrażeniu zgody przez powiat świdnicki.

  Korzyści z powołania zespołu szkół:

  • bardzo dobra oferta dydaktyczno–wychowawcza – uczniowie zyskają ciągłość procesu nauczania w wieku od 13 do 19 lat,
  • rodzice i uczniowie będą traktować placówkę jak 6-letnią szkołę,
  • podniesienie poziomu nauczania w gimnazjum,
  • to wybory rodziców decydują o liczebności szkół, dlatego nie ma obaw  likwidacji zespołów,
  • złagodzenie problemów wychowawczych wśród gimnazjalistów – efekt zasady „nie jestem najstarszy w szkole, więc nie należy mi się więcej”.

  Realizując pomysł miasto i powiat nawiążą do planów Ministerstwa Edukacji Narodowej, które mają pomóc w znaczącym podniesieniu jakości kształcenia.

  Ścisła współpraca między szkołą gimnazjalną i liceum spowoduje wzmocnienie oświaty w powiecie. Proponowane przez nas rozwiązanie pozwoli na uniknięcie problemów, które mają obecnie samorządy w Polsce, bo muszą likwidować szkoły. To dodatkowe zadanie, które przy dobrej współpracy z powiatem jesteśmy w stanie na siebie przyjąć. Podobne rozważania dotyczą zespołu gimnazjalno-licealnego złożonego z II Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 4, ale tu organem prowadzącym mógłby być powiat – dodaje wiceprezydent Skórski.

  Stefan Augustyn

  rzecznik prasowy

  Urzędu Miejskiego w Świdnicy

  Poprzedni artykuł750 tysięcy złotych dla gimnazjalistów
  Następny artykułOdkryj z nami Świdnicę