750 tysięcy złotych dla gimnazjalistów

  0

  Tak dużego projektu jeszcze w świdnickich szkołach nie było. Blisko 300 uczniów Gimnazjum nr 4 przez 2 lata skorzysta z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, przygotowań do egzaminów, pomocy logopedów, doradców zawodowych, psychologów. Szkoła jest beneficjentem unijnego projektu, który wspólnie z Fundacją Krzyżowa realizuje miasto Świdnica. Wartość to aż 750 tysięcy złotych.

  Celem głównym jest wyrównanie do końca 2013 r. szans edukacyjnych  134 uczennic i 131 uczniów Gimnazjum Nr 4  oraz podniesienie jakości procesu kształcenia  poprzez wdrożenie i realizację programu rozwoju szkoły  w latach 2012-2013.

  Młodzież otrzyma wsparcie m.in. w postaci zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotów egzaminacyjnych, zajęć pozalekcyjnych, zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego, zajęć specjalistycznych – logopedycznych, socjoterapeutycznych, z dysleksji, terapii indywidualnej. Ciekawą ofertą są  „Weekendowe Akademie Egzaminacyjne” adresowane do wszystkich uczniów klas III. Pierwsza z nich rozpoczęła się 17 marca. Uczniowie klas I i II będą uczestniczyli w  „Rundach edukacyjnych” w ramach zajęć pozaszkolnych. W ciągu dwóch lat zaplanowano także 11 jednodniowych wyjazdów kulturalnych do Wrocławia.

  W trakcie zajęć uczniowie otrzymują wyżywienie oraz niezbędne materiały dydaktyczne. Natomiast szkoła uzyska wsparcie w postaci doposażenia pracowni przedmiotowych, biblioteki o wartości ponad 50 000 złotych.

  opr. asz