Ubezpieczenie OC po nowemu

  0

  W sobotę 11 lutego weszła w życie duża zmiana przepisów o obowiązkowych ubezpieczeniach od odpowiedzialności cywilnej. Obejmie właścicieli aut oraz rolników. Najwięcej zmian dotyczy zasad wypowiadania umów oraz kontynuacji umów przez nowych właścicieli samochodów.

  Nowe przepisy będą stosowane wyłącznie do umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) zawartych od soboty, tj. 11 lutego 2012r. Jeżeli ktoś zawarł umowę przed tym dniem, wówczas będą stosowane do niej jeszcze przepisy dotychczasowe. Nowe przepisy są bardzo ważne i regulują m.in. sytuację „podwójnego ubezpieczenia” OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zmiana dotyczy zasad wypowiadania umów ubezpieczenia OC.

  Teraz firmy ubezpieczeniowe muszą wysłać ubezpieczonym, nie później niż na 14 dni przed końcem rocznego okresu ubezpieczenia, informację o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia i o jego warunkach. Muszą w niej podać m.in. propozycję wysokości składki i okoliczności, kiedy składka może się zmienić. W informacji musi też znaleźć się przypomnienie, że dotychczasową umowę można wypowiedzieć, oraz informacja, w jakiej formie, w jaki sposób oraz w jakim terminie można to zrobić.

  Z doświadczenia zawodowego mogę stwierdzić, iż bardzo często zdarzają się sytuacje, kiedy nabywca auta zawiera umowę ubezpieczenia OC z wybranym przez siebie ubezpieczycielem pozostając w ( błędnym ) przekonaniu, że poprzednia umowa będzie istniała tylko do tej daty, jaka jest wpisana na polisie. Czyli bez świadomości, że polisa odnowi się, jeżeli umowa nie zostanie wypowiedziana w odpowiednim terminie.

  Ten, kto z powodu automatycznego odnowienia dotychczasowej polisy, znajdzie się w sytuacji, że będzie miał „podwójne ubezpieczenie” OC, teraz będzie mógł wypowiedzieć tę umowę, która została automatycznie przedłużona. Wypowiedziana w tym trybie umowa rozwiąże się już z dniem wypowiedzenia.

  Po to, żeby uniknąć automatycznego zawarcia nowej umowy i znalezienia się w sytuacji „podwójnego ubezpieczenia”, wystarczy nadać na poczcie listem poleconym oświadczenie  o rezygnacji z kolejnej umowy. Od dnia obowiązywania nowych przepisów, tj. od dnia  11 lutego 2012r. wystarczy to zrobić nie później niż na jeden dzień przed upływem rocznego okresu ubezpieczenia, bo wprowadzona zostaje zasada tzw. stempla pocztowego. Polega ona na tym, że jeżeli ktoś prześle listem poleconym oświadczenie o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy ubezpieczenia OC, to decydująca będzie data nadania oświadczenia  na poczcie, a nie – jak dotychczas – data doręczenia do firmy ubezpieczeniowej. Warto tylko pamiętać o zachowaniu dowodu nadania listu.
  Bardzo ważna jest informacja, iż ta zasada dotycząca stempla pocztowego – czyli data nadania, a nie jak dotychczas data doręczenia do adresata – ma zastosowanie do umów zawartych po wejściu w życie nowych regulacji – nie ma ona zastosowania do umów ubezpieczenia zawartych do piątku, tj. do 10 lutego. Jeżeli więc ktoś chce zrezygnować                     z odnowienia takiej umowy, musi pamiętać o tym, że nie wystarczy terminowe nadanie przesyłki na poczcie – wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC musi dotrzeć do ubezpieczyciela najpóźniej na jeden dzień przed upływem końca okresu ubezpieczenia.

  Nowością jest też to, że oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy będzie można składać agentowi ubezpieczeniowemu. To bardzo pomocna metoda i ułatwi procedurę zmiany ubezpieczyciela. Nie dotyczy to umów ubezpieczenia zawartych do 10 lutego 2012r.

  Kolejna ważna zmiana polega na tym, że nowy właściciel auta będzie mógł wypowiedzieć otrzymaną wraz z pojazdem umowę przez cały okres jej trwania. Jeżeli tak zrobi, to umowa zostanie rozwiązana z dniem jej wypowiedzenia, a nie – jak dotychczas – z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mechanicznego. Nowy właściciel auta, nawet jeśli przejmie umowę ubezpieczenia od sprzedającego auto i jej nie wypowie, musi pamiętać o tym, że nie będzie już ona – jak dotychczas – automatycznie odnowiona. Ulegnie ona rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta. Jeżeli więc nowy właściciel będzie chciał korzystać z ubezpieczenia w tej samej firmie ubezpieczeniowej, w której dotychczas było ubezpieczone auto, wówczas będzie musiał wypowiedzieć umowę zawartą przez poprzednika i najpóźniej  w tym samym dniu zawrzeć nową umowę ubezpieczenia OC. Tylko taki sposób postępowania pozwoli na zachowanie  ciągłości ochrony ubezpieczeniowej.
  W sytuacji, kiedy klient wypowie umowę zakładowi ubezpieczeń, wówczas firma ubezpieczeniowa będzie musiała zwrócić składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Powinna tego dokonać w ciągu 14 dni. W razie sprzedaży pojazdu, poprzedni właściciel nie musi już okazywać kopii polisy ubezpieczeniowej, żeby dostać zwrot składki.

  Z komunikatu Rzecznika Ubezpieczonych

  Danuta Mazur

  Rzecznik Konsumentów w Świdnicy

  Poprzedni artykułObcokrajowcy o Świdnicy odc. 6
  Następny artykułZnana i nieznana Kotlina Kłodzka