Milion dla organizacji pozarządowych

  0

  Rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w gminie Strzegom. W 2012 roku organizacje pozarządowe i stowarzyszenia sportowe otrzymają z budżetu gminy ponad 996 tysięcy złotych.

  Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej. Najwięcej, bo 500 tys. zł otrzymają stowarzyszenia sportowe na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz na organizację imprez sportowych. Pieniądze stowarzyszenia dostaną także na organizację imprez kulturalnych na terenie Gminy Strzegom, realizację projektów z zakresu edukacji kulturalnej oraz na organizację uroczystości patriotycznych. W tym roku nie zabraknie środków m.in. na przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (120 tys. zł), na organizację wypoczynku letniego, w okresie ferii zimowych, rozwój środowiskowych klubów młodzieżowych, na działalność Klubu Abstynenta „Arka” oraz rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii. Ponad 12 tys. zł trafi do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Wałbrzychu, które w 2012 r. będzie prowadziło w gminie Strzegom Punkt Interwencji Kryzysowej. Ze środków gminnych będą m.in. współfinansowane zajęcia socjoterapeutyczne w placówkach oświatowych, kampanie, festyny, spektakle, imprezy rozrywkowe i sportowe promujące działania profilaktyczne.
  W całości zostaną sfinansowane przez Gminę Strzegom dwa zadania publiczne. Ponad 100 tys. zł otrzymało Stowarzyszenie Wspierania Kultury w Gminie Strzegom „Akcja” na realizację zadania „Rozwój środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych w środowiskach lokalnych organizacja czasu wolnego dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo” oraz 20 tyś. zł Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć aktywizujących i integrujących osoby niepełnosprawne. Szczegółowe wyniki otwartych konkursów ofert znajdują się na stronie www.bip.strzegom.pl.

  Wydział Funduszy Europejskich

  Magdalena Kuczyńska

  Poprzedni artykułSkuteczne odchudzanie
  Następny artykułDyrektor szpitala straci posadę?