Mało czasu na przesłanie zdjęć

  0

  Tylko do środy, 8 lutego można przesyłać zdjęcia na konkurs fotograficzny “Młody człowiek w dzisiejszym świecie – kontrasty w obiektywie”. Organizatorem konkursu jest Galeria 44, która wystawą pokonkursową rozpocznie działalność w dawnej Galerii Fotografii.

  Celem wystawy jest rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości na fotografię jako dziedzinę sztuki, a także rozbudzanie i rozwijanie aktywności twórczej przez młodzież szkolną. – Każdy uczestnik może złożyć nie więcej niż 3 prace. Wystawa jest bezpłatna i skierowana do młodzieży szkolnej gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w powiecie świdnickim – informuje Irena Dębosz, organizatorka konkursu fotograficznego.

  Swidnica24.pl objęła konkurs patronatem medialnym.

  REGULAMIN WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ „MŁODE SPOJRZENIE”

  Temat konkursowy wystawy fotograficznej:

  MŁODY CZŁOWIEK W DZISIEJSZYM ŚWIECIE – KONTRAST W OBIEKTYWIE”

  1. Organizator wystawy:

  Organizatorem wystawy fotograficznej jest GALERIA44. Wystawa jest organizowana dzięki ośrodkowi wypoczynkowemu „Na Stoku” z siedzibą w Rzeczce. Patronat nad wystawą objął Prezydent Miasta Świdnicy, Starosta Powiatu Świdnickiego i Dyrektor Świdnickiego Ośrodka Kultury.

  2. Cel wystawy:

  Celem wystawy jest rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości na fotografię jako dziedzinę sztuki, a także rozbudzanie i rozwijanie aktywności twórczej przez młodzież szkolną.

  3. Zasady udziału w wystawie:

  Udział w wystawie polega na wykonaniu fotografii zgodnych z tematem „MŁODY CZŁOWIEK W DZISIEJSZYM ŚWIECIE – KONTRAST W OBIEKTYWIE”, oraz dostarczeniu ich do Organizatora.

  Każdy uczestnik może złożyć nie więcej niż 3 prace.

  Wystawa jest bezpłatna i skierowana do młodzieży szkolnej gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w powiecie Świdnickim.

  4. Zgłoszenie do wystawy:

  Prace w kopercie należy dostarczyć do Organizatora, tj. Galeria44 (Galeria Fotografii), Rynek 44 w Świdnicy., w terminie od 3 stycznia 2012 do 8 lutego 2012, w godzinach otwarcia galerii.

  Koperta musi zawierać:

  • CD z przygotowanymi przez autora fotografiami – zdjęcia powinny być wykonane w jak największej rozdzielczości i zapisane w formacie jpg
  • tytuł pracy, jej opis
  • dane teleadresowe – imię i nazwisko uczestnika wystawy, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz adres e-mail, nazwa szkoły
  • kartkę papieru formatu A4 z podpisaną przez uczestnika wystawy zgodą na przetwarzanie danych osobowych przy użyciu następującej formuły:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb przeprowadzenia wystawy fotograficznej „MŁODE SPOJRZENIE, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.)

  • z podpisaną przez uczestnika wystawy zgodą na wykorzystywanie przez organizatorów elementów zgłoszenia do wystawy przy użyciu następującej formuły:

  Wyrażam zgodę do bezpłatnego publikowania i reprodukowania prac biorących udział w wystawie oraz podania imienia i nazwiska do publicznej wiadomości.

  W przypadku uczestników wystawy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, obie wyżej wymienione formuły powinny być podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów uczestników wystawy.

  Zgłoszenia do konkursu bez danych teleadresowych i bez podpisania obu wyżej wymienionych formuł nie będą brały udziału w wystawie.

  Termin zgłaszania prac do: 8 lutego 2012 roku

  5. Ocena prac:

  Fotografie oceniać będzie jury powołane przez Organizatora, które zadecyduje o zakwalifikowaniu prac do wystawy.

  Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

  • młodzież gimnazjalna
  • młodzież ponadgimnazjalna

  Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

  Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniom i zaskarżeniu.

  Prace niezakwalifikowane do wystawy zostaną zwrócone autorom.

  O terminie wystawy fotograficznej Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

  6. Wystawa fotograficzna:

  Zakwalifikowane prace będą wystawione w Galerii44 (Galeria Fotografii), Rynek44 w Świdnicy.

  Wystawionych będzie około trzydziestu prac.

  Na wystawie fotograficznej będą zaprezentowane zdjęcia Uczestników o wymiarach 30×40 cm.

  Planowany termin rozpoczęcia wystawy to druga połowa lutego 2012, podczas otwarcia Galerii 44. Informacje o konkretnej dacie Wystawy zostaną przekazane za pośrednictwem stron internetowych (www.facebook.com/pages/Galeria44), prasy oraz na adresy e-mail Uczestników.

  Uczestnicy wystawy nie ponoszą kosztów wydruku zdjęć przygotowywanych na wystawę.

  Organizator zapewnia bezpłatne przygotowanie fotografii wystawowych.

  Prace zostaną wywołane w oparciu o pliki przekazane Organizatorowi.

  7. Postanowienia końcowe:

  Organizator jak i sponsorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zaginięcie, zniszczenie prac lub różnice pomiędzy przygotowanym zdjęciem a zamierzeniem autora.

  Wszelkie nieporozumienia są rozstrzygane przez Organizatora. Od jego decyzji nie przysługuje odwołanie.

  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wystawy fotograficznej bez podania przyczyn.

  Autor przekazując pracę potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

  Dane kontaktowe z Organizatorem:

  GALERIA44

  Irena Dębosz

  tel.: 508168793

  e-mail: [email protected]

  www.facebook.com/pages/Galeria44

  Poprzedni artykułMagazyn Swidnica24.pl na mróz
  Następny artykułStrzegom wzywa na Turniej Rajców