Sudecki Konwent z wojewodą

  3

  O swoich zadaniach i współpracy z samorządowcami mówił wczoraj, 18 stycznia, podczas Sudeckiego Konwentu Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów wojewoda dolnośląski Aleksander Marek Skorupa.

  Przez lata kompetencje wojewody zmniejszyły się na rzecz samorządu województwa. Ale ja jako wieloletni samorządowiec cieszę się z tego. – mówił Aleksander Marek Skorupa. Spotkanie w gminie Pieszyce było okazją do poruszenia m. in. kwestii nadzoru prawnego nad uchwałami gmin, szczególnie z zakresu oświaty, przedstawienia zmian prawnych w zakresie legalizacji pobytu obcokrajowców czy zasad gospodarowania mieniem skarbu państwa. Przewodniczący Konwentu Wojciech Murdzek podkreślał: – Dzisiejsze spotkanie uzmysławia nam, ile ważnych tematów jest do omówienia. W momencie zakończenia środków unijnych jako samorządowcy będziemy bardzo zainteresowani środkami rządowymi. Znajomość projektu na etapie przygotowań umożliwi nam sprawne działanie i skuteczną realizację zadań. Liczymy na cykliczne kontakty z panem wojewodą.


  Od przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego natomiast blisko 40 obecnych na spotkaniu samorządowców usłyszało, jakie jeszcze środki unijne można pozyskać w tym roku (głównie w obszarze infrastruktury informacyjnej i turystyki) oraz o trybie prac nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa dolnośląskiego. Nie zabrakło również tematów drogowych – zakres inwestycji prowadzonych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei przedstawił zastępca dyrektora ds. utrzymania infrastruktury Jacek Baszczyk.

  Wojewodzie dolnośląskiemu towarzyszyli: Joanna Trojan-Klęsk, dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli oraz Marek Kończak, dyrektor Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa, natomiast marszałka reprezentowali: Sławomir Sobieszek, dyrektor Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego oraz Anna Nowak, zastępca dyrektora Wydziału Koordynacji Polityki Regionalnej UM.

  Uczestników Sudeckiego Konwentu gościł burmistrz Pieszyc Mirosław Obal w Gospodarstwie Agroturystycznym „Cicha Woda” w Lasocinie.

  Stefan Augustyn/rzecznik prasowy

  Urzędu Miejskiego w Świdnicy