Miliony euro na innowacje

  2

  13 milionów euro dla najbardziej innowacyjnych firm. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła kolejny konkurs o dotacje dla dolnośląskich firm. Tym razem poprzeczka ustawiona jest wysoko – firma musi wprowadzić produkt lub technologię produkcyjną nieznane na Dolnym Śląsku.

  Inwestycje, które mogą być dotowane, muszą być realizowane w jednej ze wskazanych dziedzin. Ich lista została utworzona w oparciu o Regionalną Strategię Innowacji i obejmuje m.in. takie obszary jak: nanotechnologie, inżynieria chemiczna i procesowa, farmaceutyki, technologie układów cyfrowych, mikroelektronika, robotyka, automatyka (pełna lista obszarów jest dostępna na stronie internetowej: www.dip.dolnyslask.pl). Firma musi też udowodnić, iż realizowany przez nią projekt wpłynie na rozwój gospodarki regionu poprzez zmianę jej struktury. Pomocna w tym będzie opinia o innowacyjności. Opinia o innowacyjności to dokument wystawiony przez eksperta w danej dziedzinie, która będzie potwierdzała innowacyjność produktu lub technologii oraz realizację w konkretnej dziedzinie RSI. Jeśli więc przedsiębiorca zamierza wprowadzić nową technologię wytwarzania nanomateriałów, musi uzyskać potwierdzenie, że na Dolnym Śląsku taka technologia produkcyjna nie jest stosowana, a wytwarzanie nanomateriałów jest jednym z priorytetów w RSI.

  Dotacje – ile i na co?

  W tzw. schemacie 1.1.A1 Dotacje inwestycyjne dla MSP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie regionalnym zgodną z Regionalną Strategią Innowacji o pieniądze unijne mogą ubiegać się małe i średnie firmy oraz mikroprzedsiębiorstwa funkcjonujące powyżej 2 lat. Warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej na Dolnym Śląsku oraz realizacja na tym terenie inwestycji. Dotacje polegają na refundacji części wydatków poniesionych np. na kupno środków trwałych (maszyn, urządzeń, linii technologicznych), wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje), nieruchomości, czy zakup robót i materiałów budowanych (jeśli niezbędna jest modernizacja budynków). Mikro- i małe firmy otrzymają zwrot do 60 proc. poniesionych wydatków netto, średnie natomiast do 50 proc. Należy jednak pamiętać, iż wartość składanego projektu nie może być niższa niż 100 tys. złotych i przekraczać 8 milionów złotych wydatków kwalifikowalnych (tych, które podlegają dofinansowaniu). To oznacza, że maksymalna wysokość dotacji, którą przedsiębiorca może otrzymać wynosi 4,8 mln złotych.

  Nowy sposób oceny

  Specyfika konkursu i specjalistyczny charakter inwestycji spowodowały, iż została zmieniona dotychczasowa procedura oceny projektów – mówi Daniel Ekiel, dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. Oprócz dotychczasowych etapów, oceny formalnej i merytorycznej, została wprowadzona ocena dokonywana przez Panel Ekspertów – naukowców, badaczy, wybitnych znawców poszczególnych dziedzin. To oni ocenią kryteria związane z innowacyjnością, prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej czy własnością intelektualną przedsiębiorstwa. Ponadto przedsiębiorcy będą mieli możliwość podczas obrad Panelu Ekspertów zaprezentować nowatorskie rozwiązania inwestycji i odpowiedzieć na dodatkowe pytania. Dopiero po zakończeniu tych trzech etapów oceny będzie utworzona lista firm, które uzyskają dotację. Jest to pierwsze takie rozwiązanie w Polsce, wprowadzone przez DIP w poprzedniej edycji tego konkursu. Przypomnijmy, że w konkursie ogłoszonym w październiku 2010 roku, dofinansowanie zdobyło 27 firm, które łącznie otrzymają blisko 49 milionów złotych dotacji. Inwestycje dokonane w regionie przez te firmy przekroczą 114 milionów złotych.

  Gdzie szukać informacji?

  Wszystkie informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: www.dip.dolnyslask.pl Przedsiębiorcy będą mogli pobrać program do wypełniania wniosków o dofinansowanie inwestycji (tzw. Generator Wniosków), wszelkie niezbędne dokumenty i załączniki. Na wszelkie pytania i wątpliwości odpowiedzą pracownicy Punktu Informacyjnego DIP we Wrocławiu, ul. Strzegomska 2-4, tel. 071 776 58 13 lub 14, e-mail: [email protected] Na przygotowanie dokumentów przedsiębiorcy mają czas do 29 lutego – w tym dniu odbędzie się internetowa rejestracja wniosków.

  A ponadto…

  Zakończyła się internetowa rejestracja wniosków w konkursie związanym z doradztwem dla firm z sektora MSP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw). Przedsiębiorcy zarejestrowali 114 wniosków ubiegając się o ponad 10 milionów dotacji unijnych. Obecnie składają dokumenty w wersji papierowej, mają na to czas do piątku. Złożone wnioski do 45 dni zostaną oceniane pod względem formalnym. Jeśli pojawią się drobne błędy, przedsiębiorcy będą mogli je poprawić. Jeśli wniosek pozytywnie przejdzie ten etap, zostanie przekazany Komisji Oceny Projektów do sprawdzenia pod względem merytorycznym. Te firmy, które zostaną najlepiej ocenione, uzyskają dotacje.

  Przypomnijmy, iż do podziału w konkursie było ponad 7 milionów złotych. Firmy mogły skorzystać ze specjalistycznego wsparcia w wysokości od 10 tys. do 400 tys. złotych na:

  • doradztwo w zakresie jakości (np. projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością),
  • doradztwo w zakresie wykorzystania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie
  • doradztwo dotyczące opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa,
  • doradztwo w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia nowego produktu lub usługi lub opracowywania planów marketingowych,
  • doradztwo w zakresie wprowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium UE
   (z wyłączeniem obszaru Polski),
  • doradztwo w zakresie wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne,
  • doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej.

  Poprzedni artykuł„Mister” nr 3 wśród campingów
  Następny artykułZ mobilną kamerą na psi problem [VIDEO]