Coraz więcej interwencji

  0

  Z każdym dniem Straż Miejska odbiera więcej zgłoszeń o osobach, których życie może być zagrożone z powodu coraz niższych temperatur. Śpią na klatkach schodowych, w bramach. – Często to ci sami ludzie, których dzień wcześniej odwoziliśmy do schroniska, ale nie wytrzymali bez alkoholu – mówi komendant Stanisław Rybak.

  Żadna interwencja nie pozostaje jednak  bez odzewu – zapewnia szef Straży Miejskiej. Ostatniej nocy pomocy udzielono pięciu osobom.

  Przypominamy Instytucje i organizacje, do których można się zwrócić o pomoc:

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wałbrzyska 15, tel. 74/852-13-27 oraz 74/853-71-39 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-17.30.
  Zakres pomocy:
  Udzielanie pomocy materialnej w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych (m.in. na zakup opału, obuwia, odzieży).
  Zlecanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (pobytu) osobom starszym i chorym.
  Kierowanie osób do schronisk dla bezdomnych, jadłodajni.
  Wydawanie zleceń na korzystanie z pomocy w naturze (odzież używana z PCK, PKPS).
  Udzielanie poradnictwa prawnego, psychologicznego i praca socjalna.
  Pomoc wolontariuszy.

  Komenda Powiatowa Policji, ul. Jagiellońska 23, tel. 74/858-22-96, tel. alarmowy 997 czynny całą dobę.
  Zakres pomocy:
  Interwencje na zgłoszenia dotyczące przebywania osób bezdomnych, samotnych, nietrzeźwych, chorych na terenie otwartym, w piwnicach i na strychach budynków mieszkalnych, na działkach (altanach) oraz w innych miejscach pozwalających się schronić.
  W zależności od stanu osoby, przewiezienie do schroniska dla bezdomnych, skierowanie do MOPS, osób nietrzeźwych do Policyjnej Izby Zatrzymań, osób chorych lub rannych do służby medycznej (pogotowie ratunkowe).
  Informowanie MOPS o ujawnionych przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia osób.

  Straż Miejska w Świdnicy, ul. Traugutta 1, tel. 74/851-28-88 oraz tel. alarmowy 986 czynny całą dobę.
  Zakres pomocy – jak w przypadku policji.
  Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża, pl. Grunwaldzki 3, tel. 74/852-23-88 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.
  Zakres udzielanej pomocy:
  Zaopatrzenie w odzież używaną (swetry, spodnie, koszule, kurtki) oraz w śpiwory i koce.
  Wydawanie gorącej herbaty.
  Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach nietypowych (także wychłodzenie organizmu) przez młodzież działającą w grupie Społecznych Instruktorów Młodzieżowych.

  Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51, czynne całą dobę, tel. 74/856-97-70.
  Zakres pomocy:
  Schronisko dla bezdomnych – 100 miejsc:
  – całodobowy pobyt,
  – noclegi,
  – 3 posiłki dziennie,
  – dostęp do toalety, łazienki, świetlicy,
  – zapewnienie niezbędnej odzieży.
  W sytuacjach zagrażających życiu zwiększana jest liczba miejsc noclegowych stosownie do potrzeb. Osobom zagrożonym skutkami niskich temperatur, które nie mają miejsca zamieszkania, oferowany jest nocleg w ciepłym pomieszczeniu oraz 3 posiłki dziennie.
  Jadłodajnia dla ubogich (spoza schroniska, skierowanych przez MOPS) – 300 posiłków dziennie: obiad (gorąca zupa + chleb) przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty w godz. 13.00-15.00).

  „Caritas” Diecezji Świdnickiej, pl. Jana Pawła II 1, tel. 74/851-25-04.
  Zakres pomocy:
  Jadłodajnia dla ubogich – 250 posiłków dziennie: obiad (gorąca zupa) przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-13.00, a w soboty 11.00-12.00).
  Zaopatrzenie w odzież używaną (swetry, spodnie, koszule, kurtki) oraz śpiwory i koce.
  Wydawanie gorącej kawy zbożowej.

  Stowarzyszenie Świdnicki Bank Żywności, ul. Wodna 4, tel. 74/668-27-83, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.00.
  Zakres pomocy:
  Rozdawanie żywności dla osób, które posiadają skierowanie z MOPS.
  Pomoc rzeczowa w postaci odzieży.

  Zarząd Miejsko-Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, al. Niepodległości 4, tel. 74/852-05-67, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Zakres pomocy:
  Pomoc rzeczowa.
  Udzielanie pomocy postpenitencjarnej – zabezpieczanie osoby opuszczające zakłady karne w niezbędne do egzystowania rzeczy.
  Pomoc żywnościowa.

  Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „UT UNUM SINT”, ul. Mickiewicza 9, tel. 74/853-33-27, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00.
  Zakres udzielanej pomocy:
  12 miejsc noclegowych dla ofiar przemocy w rodzinie.
  W sytuacjach zagrażających życiu oferowany jest dodatkowy nocleg dla 2 osób zagrożonych skutkami niskich temperatur, które nie mają miejsca zamieszkania (dwóch kobiet lub kobiety z dzieckiem).

  Poprzedni artykułOni podzielą pieniądze dla organizacji
  Następny artykułClosterkeller zagra w Świdnicy