Oni podzielą pieniądze dla organizacji

  4

  Już wiadomo, kto będzie oceniał wnioski złożone przez organizacje pozarządowe o dofinansowanie w ramach ogłoszonych konkursów na realizację zadań z zakresu kultury, sportu i promocji zdrowia. Oferty można było składać do Starostwa Powiatowego w Świdnicy do 20 stycznia. Do rozdysponowania jest kwota 115 tys. zł.

  Na ostatnim posiedzeniu zarząd powiatu wybrał już skład komisji, która będzie oceniała oferty organizacji pozarządowych na dofinansowanie realizowanych przez nie przedsięwzięć sportowych, kulturalnych i z zakresu ochrony zdrowia. W sumie wpłynęło 56 wniosków.

  W skład Komisji Oceniającej weszło trzech przedstawicieli z sektora pozarządowego: Elżbieta Dudziak z Ligi Kobiet Polskich, Lech Stankiewicz z MKS Świdnica oraz Teresa Borek z PCK. Oprócz nich w komisji pracować będą przedstawiciele Rady Powiatu w Świdnicy: Barbara Burak, Marek Zywerwiceprzewodniczący Rady oraz Edmund Frączak przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Promocji, który został także przewodniczącym Komisji Oceniającej.

  – Skład komisji, sposób jej wyboru i liczba członków ustalona została wcześniej w przyjętym przez Radę Powiatu i konsultowanym z organizacjami pozarządowymi Programie Współpracy. Komisja będzie miała za zadanie ocenić złożone wnioski pod względem formalnym i merytorycznym oraz rzetelnie i obiektywnie ocenić oferty w skali od 0 do 5 pkt. w oparciu o kryteria określone w ogłoszonym konkursie – wyjaśnia Marta Habowska z Biura ds. Europejskich i Promocji Powiatu.

  Ustalono, że komisja zbierze się już jutro, 31 stycznia, o godz. 15.00, aby jak najszybciej rozdzielić zabezpieczone w budżecie pieniądze. Jest to ważne, gdyż wiele stowarzyszeń ma już zaplanowane imprezy kulturalne i sportowe, na realizację których potrzebne są środki finansowe.

  W sumie powiat przeznaczył do rozdysponowania 115 tys. zł na zadania:

  – z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: 15.000 zł.

  – z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 80.000

  – z zakresu ochrony i promocji zdrowia: 20.000 .

  Monika Żmijewska