Kolejna droga po remoncie

  6

  Zakończono przebudowę 2 km odcinka drogi powiatowej nr 2879D Marcinowice – Klecin. Oprócz nowej nawierzchni i poszerzeniu jezdni, wykonano chodniki, zatoki i wjazdy z kostki betonowej wzdłuż trasy. Inwestycja pochłonęła  ponad 2,7 mln zł, z czego 450 tys. zł dołożyła gmina Marcinowice. Udało się także pozyskać środki w ramach tzw. „schetynówek” z MSW i A w wysokości prawie  1,4 mln zł.

  Odebrano 2 km nowej trasy po generalnym remoncie. Droga zyskała na szerokości, gdyż jednię poszerzono z 5 m na 6 m oraz podniesiono jej nośność do wyższej kategorii ruchu. Oznacza to, że na trasie będzie zdecydowanie bezpieczniej, a wzmocniona podbudowa drogi i jej nawierzchnia nie rozjadą się pod kołami ciężkiego transportu.

  Odcinek powiatowej trasy Marcinowice-Klecin jest praktycznie nie do poznania. Zmieniliśmy nawierzchnię szosy pogrubiając ją do 10 cm, dodatkowo ułożyliśmy na 5 cm warstwę ścieralną z betonu asfaltowego, a jezdnię poszerzyliśmy o metr zabezpieczając ją geokompozytem przed spękaniami. – wylicza Marek Olesiński, dyrektor Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.

  Zmieniła się także niewidoczna dla oka, ale najważniejsza przy tego typu inwestycjach podbudowa drogi. Wykonano ją z kruszywa stabilizowanego o grubości 25 cm, wyrównano kruszywem łamanym na grubości 5 cm oraz wylano beton asfaltowy o grubości 10 cm. Dodatkowo trasa została odwodniona: uzupełniono pobocza, oczyszczono rowy przydrożne, wykonano kanalizację deszczową oraz zjazdy i przepusty pod zjazdami i drogą. Nie zapomniano o wycince i karczowaniu krzaków z pasa drogowego.

  Nie zapomnieliśmy także o pieszych. W ramach prac przy realizacji tej inwestycji zabezpieczyliśmy środki na wykonanie chodnika, zatoki postojowej oraz wjazdów z kostki betonowej. Do finansowania zadania oprócz środków powiatu włączyła się także gmina Marcinowice. Był to wymóg przy ubieganiu się o środki z MSWiA w ramach programu tzw. „schetynówek”. Udało nam się pozyskać z budżetu państwa ponad 1,3 mln zł na to zadanie, dzięki czemu droga mogła być wyremontowana. – cieszy się Sabina Cebula z zarządu powiatu w Świdnicy, odpowiedzialna za drogi powiatowe.

  Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2879D została wykonana przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Kędzierzyna, które wygrało przetarg na realizację tego zadania. Wartość ofertowa wykonanych robót wyniosła 2 737 090, 99 złotych w tym 450.000,00 zł dotacji celowej udzielonej przez Gminę Marcinowice oraz środki z MSW i A w wysokości 1 380 395,00 zł.

  Monika Żmijewska

  Poprzedni artykułGaleria Świdnicka. Pierwsze nabory do pracy
  Następny artykułUszkodzona kolumna św. Trójcy