Będzie drastyczna podwyżka?

  5

  Czy mieszkańcy gminy Świdnica w 2012 będą za ścieki płacić  znacznie więcej? Radni podejmą podczas dzisiejszej sesji decyzję o zmianie taryf za wodę i ścieki. W 2011 roku m3 wody kosztował 3,83 zł brutto, ma podrożeć do 4,08 zł. Odprowadzenie 1 m3 ścieków w tej chwili kosztuje  5,52 brutto, w 2012 ma być aż 6,75 zł. Jeśli projekt zyska akceptację, woda i ścieki w gminie będą droższe niż w Świdnicy po podwyżce. Mieszkańcy jednak otrzymają dopłaty.

  Sesja Rady Gminy Świdnica rozpocznie się o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy.

  PORZĄDEK OBRAD:
  1. Otwarcie XIX sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.
  2. Wyznaczenie sekretarza obrad.
  3. Wnioski do porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzednich XVII i XVIII sesji.
  5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
  6. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzednich sesjach.
  7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Świdnica w roku szkolnym 2010/2011.

  8. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmiany  uchwały  Rady  Gminy   w   sprawie   uchwalenia  Wieloletniego   planu   rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Słotwinie, na lata 2009-2013,
  2. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Świdnica,
  3. dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

  9.  Zapytania, interpelacje i wolne wnioski.
  10. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Świdnica o działalności w okresie między sesjami.
  11. Sprawozdania z pracy stałych komisji między sesjami.
  12. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wolne wnioski.
  13. Sprawy różne.
  14. Zakończenie XIX sesji Rady Gminy Świdnica.

  Poprzedni artykułMotoTravel. Busem, skuterem, stopem przez świat
  Następny artykułDobre wyniki na Mistrzostwach [FOTO]