Świdnica przygotowana do zimowej pomocy

  9

  Jak skutecznie pomóc mieszkańcom w czasie zbliżającej się zimy i niesprzyjającej aury, rozmawiali dzisiaj w Urzędzie Miejskim przedstawiciele służb i instytucji pomocowych.

  Sprawna i skuteczna pomoc może zapobiec tragicznym w skutkach zdarzeniom, brak dokumentów lub znajdowanie się pod wpływem alkoholu nie może być powodem pozostawienia człowieka bez pomocy. Szczególnie ważne jest, by zwrócić uwagę na osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością, jak również starsze, samotne, niezaradne życiowo, niepełnosprawne oraz wszystkie, które szczególnie narażone są na niebezpieczne skutki mroźnej aury.
  – Pogoda jak dotąd jest sprzyjająca, ale w każdym momencie może dotrzeć do nas fala mrozów lub opady śniegu. Dlatego już dziś rozmawiamy, jak najlepiej pomóc osobom, które znajdą się w potrzebie, gdy zima nadejdzie w pełni – mówił Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy. Chcemy, by każdy świdniczanin wiedział, gdzie może się zgłosić, gdy on lub bliskie mu osoby potrzebować będą pomoc. Szczególnie ważne jest, by ci, którzy są bezradni i wymagają pilnej interwencji, a przede wszystkim skutecznych działań, mogli liczyć na wrażliwość nie tylko służb, ale również nas wszystkich.

  Instytucje i organizacje, do których można się zwrócić o pomoc:

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wałbrzyska 15, tel. 74/852-13-27 oraz 74/853-71-39 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-17.30.
  Zakres pomocy:
  Udzielanie pomocy materialnej w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych (m.in. na zakup opału, obuwia, odzieży).
  Zlecanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (pobytu) osobom starszym i chorym.
  Kierowanie osób do schronisk dla bezdomnych, jadłodajni.
  Wydawanie zleceń na korzystanie z pomocy w naturze (odzież używana z PCK, PKPS).
  Udzielanie poradnictwa prawnego, psychologicznego i praca socjalna.
  Pomoc wolontariuszy.

  Komenda Powiatowa Policji, ul. Jagiellońska 23, tel. 74/858-22-96, tel. alarmowy 997 czynny całą dobę.
  Zakres pomocy:
  Interwencje na zgłoszenia dotyczące przebywania osób bezdomnych, samotnych, nietrzeźwych, chorych na terenie otwartym, w piwnicach i na strychach budynków mieszkalnych, na działkach (altanach) oraz w innych miejscach pozwalających się schronić.
  W zależności od stanu osoby, przewiezienie do schroniska dla bezdomnych, skierowanie do MOPS, osób nietrzeźwych do Policyjnej Izby Zatrzymań, osób chorych lub rannych do służby medycznej (pogotowie ratunkowe).
  Informowanie MOPS o ujawnionych przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia osób.

  Straż Miejska w Świdnicy, ul. Traugutta 1, tel. 74/851-28-88 oraz tel. alarmowy 986 czynny całą dobę.
  Zakres pomocy – jak w przypadku policji.
  Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża, pl. Grunwaldzki 3, tel. 74/852-23-88 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.
  Zakres udzielanej pomocy:
  Zaopatrzenie w odzież używaną (swetry, spodnie, koszule, kurtki) oraz w śpiwory i koce.
  Wydawanie gorącej herbaty.
  Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach nietypowych (także wychłodzenie organizmu) przez młodzież działającą w grupie Społecznych Instruktorów Młodzieżowych.

  Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51, czynne całą dobę, tel. 74/856-97-70.
  Zakres pomocy:
  Schronisko dla bezdomnych – 100 miejsc:
  – całodobowy pobyt,
  – noclegi,
  – 3 posiłki dziennie,
  – dostęp do toalety, łazienki, świetlicy,
  – zapewnienie niezbędnej odzieży.
  W sytuacjach zagrażających życiu zwiększana jest liczba miejsc noclegowych stosownie do potrzeb. Osobom zagrożonym skutkami niskich temperatur, które nie mają miejsca zamieszkania, oferowany jest nocleg w ciepłym pomieszczeniu oraz 3 posiłki dziennie.
  Jadłodajnia dla ubogich (spoza schroniska, skierowanych przez MOPS) – 300 posiłków dziennie: obiad (gorąca zupa + chleb) przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty w godz. 13.00-15.00).

  „Caritas” Diecezji Świdnickiej, pl. Jana Pawła II 1, tel. 74/851-25-04.
  Zakres pomocy:
  Jadłodajnia dla ubogich – 250 posiłków dziennie: obiad (gorąca zupa) przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-13.00, a w soboty 11.00-12.00).
  Zaopatrzenie w odzież używaną (swetry, spodnie, koszule, kurtki) oraz śpiwory i koce.
  Wydawanie gorącej kawy zbożowej.

  Stowarzyszenie Świdnicki Bank Żywności, ul. Wodna 4, tel. 74/668-27-83, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.00.
  Zakres pomocy:
  Rozdawanie żywności dla osób, które posiadają skierowanie z MOPS.
  Pomoc rzeczowa w postaci odzieży.

  Zarząd Miejsko-Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, al. Niepodległości 4, tel. 74/852-05-67, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Zakres pomocy:
  Pomoc rzeczowa.
  Udzielanie pomocy postpenitencjarnej – zabezpieczanie osoby opuszczające zakłady karne w niezbędne do egzystowania rzeczy.
  Pomoc żywnościowa.

  Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „UT UNUM SINT”, ul. Mickiewicza 9, tel. 74/853-33-27, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00.
  Zakres udzielanej pomocy:
  12 miejsc noclegowych dla ofiar przemocy w rodzinie.
  W sytuacjach zagrażających życiu oferowany jest dodatkowy nocleg dla 2 osób zagrożonych skutkami niskich temperatur, które nie mają miejsca zamieszkania (dwóch kobiet lub kobiety z dzieckiem).

  Agnieszka Dochniak
  Biuro Prezydenta

  Poprzedni artykułBusiaki skrzykują podróżników
  Następny artykułŁupu nie było, są zniszczenia