Powiat unieważnia konkurs na dyrektora pogotowia

  1

  Konkurs na dyrektora pogotowia zostanie unieważniony. Wszystko w związku z problemami w interpretacji nowych przepisów ustawy o działalności leczniczej, która weszła w życie w ubiegłym roku. Do dzisiaj nie wydane zostało bowiem nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych procedur obowiązujących przy przeprowadzaniu konkursu na stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. W tej sprawie Zarząd Powiatu poprosił o zajęcie stanowiska Ministra Zdrowia. Odpowiedź, która przyszła dzisiaj, wskazuje na konieczność ogłoszenia nowego konkursu.


  Konkurs na dyrektora Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy Zarząd Powiatu ogłosił zaraz po odwołaniu z funkcji jego dotychczasowego szefa – Zbigniewa Kołodziejczyka w dniu 17 października. Decyzję o ogłoszeniu konkursu oparto na nowej ustawie o działalności leczniczej, która weszła w życie w 2011 r. Pojawiły się jednak pewne wątpliwości.

  – Mieliśmy od początku pewne wątpliwości przy ogłaszaniu tego konkursu. Nie ma bowiem nowego rozporządzenia do ubiegłorocznej ustawy i próbowaliśmy ustalić, czy mamy opierać się na starym rozporządzeniu, które wyłącza konieczność przeprowadzania procedury konkursowej w takich instytucjach jak nasze pogotowie. Po konsultacjach z prawnikami oraz rozmowie telefonicznej z Ministerstwem Zdrowia doszliśmy do wniosku, że nie obowiązuje nas stare rozporządzenie i konkurs ogłasza Zarząd Powiatu jako pracodawca. – wyjaśnia Alicja Synowska, wicestarosta świdnicki.

  Konkretnie chodzi o to, że rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej zawiera zapisy Art. 44a ust. 1 starej ustawy, które wyłączają konieczność przeprowadzenia takiej procedury na stanowisko kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, a jest nim właśnie pogotowie.

  Skoro więc nowa ustawa wymaga konkursu, a stare rozporządzenie wyłącza konieczność jego przeprowadzenia w odniesieniu do stanowiska kierownika pogotowia, takiej procedury w powiecie nie zastosowano. Konkurs został ogłoszony w dniu 17 października przez Zarząd Powiatu. Oferty można było składać do 7 listopada. Wpłynęło ich w sumie 12. Na ostatnich dwóch posiedzeniach Zarząd Powiatu sprawdził ich poprawność pod względem formalnym. Odbyła się nawet już pierwsza tura rozmów kwalifikacyjnych z częścią kandydatów.

  – W międzyczasie kontaktowała się z nami przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z Wałbrzycha, pani Barbara Szabunia. Ona również miała wątpliwości, co do interpretacji przepisów. Mimo tego, że mieliśmy informacje od prawników postanowiliśmy wystosować pisemne zapytanie bezpośrednio do Ministra Zdrowia, aby tę sprawę ostatecznie wyjaśnić na piśmie. Poprosiliśmy o konkretne wskazanie, na jakich zasadach powinniśmy oprzeć sposób przeprowadzenia w powiecie konkursu na dyrektora pogotowia. – relacjonuje Zbigniew Okarmus, dyrektor Wydziału Zdrowia świdnickiego starostwa.

  Odpowiedź Ministra Zdrowia przyszła błyskawicznie. Okazało się, że mimo wcześniejszych telefonicznych zapewnień, obowiązuje nas jednak nowa ustawa, ale z wytycznymi odnośnie przeprowadzenia procedury konkursowej zawartymi w starym rozporządzeniu. A to powoduje, że ogłoszony miesiąc temu konkurs na dyrektora pogotowia jest nieważny. Zmieni się bowiem skład komisji konkursowej. Oprócz przedstawicieli samorządu wejdą do niej także przedstawiciele okręgowej rady lekarskiej, okręgowej rady pielęgniarek i położnych czy przedstawiciele organizacji związkowych działających w pogotowiu. Poza tym konkurs będzie można ogłosić dopiero po powołaniu tej komisji.

  – Dobrze, że te wątpliwości rozwiązaliśmy na tym etapie. Już pracujemy nad ogłoszeniem nowego konkursu. Będziemy chcieli zrobić to jak najszybciej.- zapewnia wicestarosta Alicja Synowska.

  Tymczasem nadal obowiązki dyrektora pogotowia pełnić będzie Tomasz Derej.

  Monika Żmijewska

  Starostwo Powiatowe

  Poprzedni artykułNa kawie z dyrektorami liceów [VIDEO]
  Następny artykułŻycie palacza coraz trudniejsze