Ważne dla wyborców

  1

  W niedzielę, 9 października w godz. 7.00-21.00 przeprowadzone zostaną wybory parlamentarne. W mieście będzie pracowało 31 lokali wyborczych, w których będzie można oddać głos na kandydata do Sejmu i Senatu RP.

  Niepełnosprawni świdniczanie, którzy nie będą mieli możliwości dojechania do któregoś z lokali wyborczych, mogą liczyć na pomoc Straży Miejskiej. W niedzielę wyborczą w godz. 12.00-17.00 będzie kursował samochód. Zgłoszenia będą przyjmowane 9 października od rana pod numerem telefonu 74 8562-823.

  Do wtorku, 4 października przyjmowane są wnioski o dopisanie do spisu wyborców (ściągnij załącznik). Może o to wystąpić wyborca, czasowo przebywający na terenie Świdnicy (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy) oraz wyborca nigdzie niezamieszkały. Wniosek składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich pokój nr 10 (parter, ul. Armii Krajowej 49), najpóźniej do 4 października.
  Do piątku, 7 października wydawane będą zaświadczenia o prawie do głosowania. Z tej możliwości mogą skorzystać mieszkańcy, który zamierzają zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Świdnicy pokój 10 nr (parter), najpóźniej do 7 października. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

  Zaświadczenie wyborca odbiera osobiście za pokwitowaniem. W przypadku upoważnienia do odbioru zaświadczenia wyborca we wniosku wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odbioru zaświadczenia (ściągnij załącznik).

  Oprócz dobrze znanej możliwości głosowania w lokalach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, ustawodawca  dał jeszcze inne możliwości spełnienia tego obywatelskiego obowiązku. Dzięki temu 18 osób odda swój głos przez wyznaczonego pełnomocnika. Jedna osoba skorzysta z nakładki Braille’a przeznaczonej dla niewidomych. Dwie osoby będą głosowały korespondencyjnie.
  Aktualne informacje o wyborach parlamentarnych można znaleźć w specjalnej zakładce na stroniewww.bip.um.swidnica.pl.

  Poprzedni artykułBędą walczyć przed WSA
  Następny artykułPopłynęli po medale