Będą walczyć przed WSA

  1

  Gmina Świebodzice będzie walczyć przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym o uznanie zaskarżonych przez Wojewodę Dolnośląskiego pięciu uchwał dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Rada Miejska upoważniła burmistrza do reprezentowania jej przed WSA.

  – Wojewoda Dolnośląski uznał, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów: Św. Ojca Pio, Solnej, Zamkowej, Rekreacyjnej i Cierni, które Rada Miejska zatwierdziła w czerwcu tego roku, zawierają wady prawne. Wcześniej jednak, po ich uchwaleniu i sprawdzeniu przez nadzór prawny Urzędu Wojewódzkiego, nie zostały one podważone ani uchylone, lecz opublikowane w Dzienniku Ustaw Województwa Dolnośląskiego – informuje Agnieszka Bielawska – Pękala, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.

  Ku zaskoczeniu władz samorządowych wojewoda, po opublikowaniu uchwał, wniósł skargę administracyjną. To wzbudza wiele zastrzeżeń. – Wojewoda dysponuje aparatem administracyjnym, który na etapie nadzoru może uchylić wadliwe akty prawne samorządów, jednak w naszym przypadku tak się nie stało – tłumaczył radnym podczas sesji zastępca burmistrza miasta Ireneusz Zyska. – Nie dopatrzono się nieprawidłowości, skoro uchwały zostały opublikowane. Teraz ten sam aparat administracyjny je kwestionuje. To może podważać zaufanie obywateli do instytucji administracyjnej w szerokim sensie.

  Wojewoda kwestionuje w wymienionych dokumentach m. in. fakt zastosowania przepisu o konieczności uzgadniania z konserwatorem zabytków prac ziemnych; zarzuca także nie uwzględnienie np. w mpzp ulicy Solnej terenów wymagających tzw. scalenia lub podziału.

  Poprzedni artykułWięcej chodników
  Następny artykułWażne dla wyborców