Więcej chodników

    6

    Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w gminie Świdnica z roku na rok wzrasta metraż chodników. Tylko w tym roku położono już 810 m2 chodnika w Krzczonowie, 200 m2 w Witoszowie Dolnym, a kolejne 227 m2 ułożonych zostanie do końca października 2011r – informuje Janusz Waligóra, rzecznik Urzędu Gminy w Świdnicy.

    Do realizacji w tym miesiącu zaplanowano także budowę 4 zatoczek autobusowych. Prace rozpoczęto już w Bystrzycy Górnej, w której docelowo powstaną 2 zatoczki, kolejne w Witoszowie i Bystrzycy Dolnej. Wszystkie miejscowości Gminy wyposażone są także w podesty pod pojemniki zbiórki PET. W miarę zgłaszania przez sołtysów, nowych punktów ustawienia tych pojemników podesty będą systematycznie budowane, a prace zakończą się na wiosnę 2012 r.

    Z pewnością nowa infrastruktura, oprócz poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego, wpłynie także na atrakcyjność miejscowości podnosząc poziom jej estetyki.