Drogi śmierci w Atlasie

  6

  Zespół ekspertów pod przewodnictwem Jerzego Łużniaka, członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego, opracował „Atlas zagrożeń” na głównych drogach komunikacyjnych obszaru województwa dolnośląskiego. Statystyki pokazują spadek wypadków drogowych oraz zmniejszenie liczby ich ofiar w naszym regionie.

  ,,Atlas zagrożeń na głównych drogach komunikacyjnych na obszarze województwa dolnośląskiego‘’ ma na celu wskazanie poziomu bezpieczeństwa na drogach krajowych oraz drogach wojewódzkich. W 2009 roku odnotowano 2623 wypadki,  w tym ze skutkiem śmiertelnym 263. Natomiast w 2010 roku miało miejsce 2298 wypadków, w tym ze skutkiem śmiertelnym 214. Groźnych zdarzeń jest nieco mniej, ale statystyka wciąż zmusza do poszukiwania nowych rozwiązań dla bezpieczeństwa kierowców i pasażerów.

  Najbardziej niebezpieczne odcinki dróg – miejsca występowania największej liczby wypadków to odcinki dróg krajowych i wojewódzkich przebiegających przez obszar aglomeracji miejskiej w tym w szczególności :
  – drogi krajowe nr 5, 8, 94 w obszarze administracyjnym Wrocławia,
  – droga wojewódzka nr 455 w obszarze administracyjnym Wrocławia,
  – droga krajowa nr 94 w obszarze administracyjnym Legnicy.

  Poza w/w odcinkami aglomeracyjnymi do dróg o wysokim poziomie występowania
  wypadków należy zaliczyć w szczególności:
  – droga krajowa nr 35 na odcinku Świdnica – Tworzyjanów,
  – droga krajowa nr 3 na odcinku Polkowice – Lubin
  – droga krajowa nr 8 na odcinku Łagiewniki – Kobierzyce,
  – droga krajowa nr 5 na odcinku Trzebnica – Żmigród;

  W związku z powyższym głównymi kierunkami działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na najbliższe lata powinno być – zdaniem autorów atlasu: kontynuowanie inwestycji w szeroko rozumianą infrastrukturę drogową począwszy od budowy i modernizacji sieci dróg ekspresowych, obwodnic aglomeracji miejskich, budowa bezkolizyjnych skrzyżowań, wydzielenia ciągów komunikacyjnych dla pieszych, wdrażania elektronicznych systemów monitoringu i zarządzania ruchem oraz promowanie bezpiecznych zachowań wśród wszystkich użytkowników dróg w tym edukacja dzieci i młodzieży szkolnej.

  Zobacz „Atlas zagrożeń na głównych drogach komunikacyjnych na obszarze województwa dolnośląskiego”

  Poprzedni artykułBukowy wyleciał na Mistrzostwa Świata
  Następny artykułPowalczą o dwa miliony złotych