Zasady handlu kwiatami i zniczami

  4

  Referat  Promocji i Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że na handel kwiatami i zniczami przy okazji uroczystości Wszystkich Świętych może odbywać się jedynie za zgodą Urzędu Miejskiego w wyznaczonych do tego celu miejscach.

  Osoby zainteresowane handlem mogą składać podania w tej sprawie w Urzędzie Miejskim w Świdnicy (ul. Armii Krajowej 49, pokój nr 128, I p.) do 14 października.

  Wniosek powinien zawierać:

  – imię i nazwisko adres wnioskodawcy,

  – datę sporządzenia wniosku,

  – wskazanie miejsca (Aleja Brzozowa,  ul. Łukasińskiego, ul. Słowiańska, ul. Mieszka – parking przy targowisku) oraz okresu prowadzenia handlu.

  Do wniosku należy dołączyć:

  – w zależności od charakteru prawnego przedsiębiorcy: w  przypadku osób fizycznych – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kserokopia), w przypadku spółek prawa handlowego oraz innych osób prawnych – wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku producentów rolnych – decyzja o wymiarze podatku rolnego za rok bieżący,

  – NIP, REGON (kserokopia),

  – oświadczenie,  że wnioskodawca nie zalega z płatnościami wobec Gminy, ZUS lub KRUS,

  – zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego.

  Po upływie tego terminu wnioski nie będą przyjmowane, niedopuszczalna jest zmiana we wnioskach już złożonych, a wnioski niekompletne nie będą uwzględnione w losowaniu. Przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek zgłoszeniowy. Losowanie miejsc do handlu odbędzie się 17 października 2011 roku o godz. 9.00 w  sali nr 104 Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

  Bliższych informacji udziela Bożena Bałazy, Referat Promocji i Wspierania Przedsiębiorczości tel. 74 856 28 46.

  Agnieszka Dochniak

  Biuro Prezydenta

  Poprzedni artykułPiwo świdnickie już w czerwcu? [VIDEO]
  Następny artykuł20 milionów na wodociągi