Większa kontrola przeciwpożarowa

  0

  Muzeum Gross-Rosen w rozstrzygniętym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego konkursie uzyskało dofinansowanie w wys. 75 tys. zł na rozbudowę systemu Sygnalizacji Alarmowej Pożaru (SAP) i objęcie nim dwóch obiektów. Pozostałą kwotę w wys. 70 tys. zł na wniosek Wicemarszałka Radosława Mołonia ze swojego budżetu przekaże Samorząd Województwa Dolnośląskiego, który jest organizatorem Muzeum.

  Muzeum Gross – Rosen w Rogoźnicy fot. archiwum muzeum

  Jak co roku bój o ministerialne dotacje był bardzo zacięty. W konkursie ogłoszonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego tylko w samym priorytecie „Ochrona zabytków” wpłynęło ok. 700 wniosków, z czego zaledwie 50 otrzymało wsparcie. Aplikacja Muzeum Gross-Rosen została bardzo dobrze oceniona i sklasyfikowana na szóstej pozycji w ministerialnym rankingu.

  Muzeum Gross-Rosen znajduje się w „Wykazie muzeów i zabytków budowlanych, w których wymagane jest stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej”. Wykaz ten opracowany został przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej. W 2010 r. muzeum również udało się wygrać ministerialny konkurs. Pozyskane wówczas środki pozwoliły na wykonanie centrali sterującej SAP, skomunikowanej on-line z Komendą Powiatowej Straży Pożarnej w Świdnicy. Instalacja SAP wykonana została na najcenniejszym obiekcie poobozowym – budynku bramy głównej. Jest to jedyny obiekt, który w niezmienionym kształcie zachował się do czasów współczesnych.

  Rozbudowa SAP w tym roku pozwoli na objęcie ochroną przeciwpożarową kolejnych dwóch obiektów – baraku więźniarskiego nr 7 i wieży strażniczej. Zarówno barak jak i wieża zostały zrekonstruowane w ramach finansowanego ze środków unijnych projektu „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I” – projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Objęcie tych obiektów systemem SAP, pozwoli na udostępnianie ich w niedalekiej przyszłości zwiedzającym. W baraku nr 7 już trwają zaawansowane prace projektowe polegające na wykonaniu w skrzydle lewym rekonstrukcji sztuby więźniarskiej, tj. części, w której przebywali więźniowie KL Gross-Rosen. W prawym skrzydle zainstalowana zostanie nowa wystawa stała prezentująca grupy narodowe obywateli 23 państw Europy oraz świata, którzy byli więźniami obozu i jego 100 filii zlokalizowanych na terenie dzisiejszej Polski, Czech i Niemiec. Celem zrekonstruowania wieży strażniczej było nie tylko uzmysłowienie zwiedzającym, jak wyglądał taki obiekt, będący elementem infrastruktury obozowej. Wzdłuż ogrodzenia obozu podobnych wież ustawionych było 20, a do dziś nie zachowała się ani jedna. Zrekonstruowana wieża strażnicza pełnić będzie również funkcję swoistego punktu widokowego. Zwiedzający ze szczytu wieży będą mogli objąć wzrokiem niemal cały obszar 44 hektarów byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. W ten sposób, zwłaszcza młodzi ludzie, będą mieli wyobrażenie o skali i ogromie infrastruktury obozu uważanego za jeden z najcięższych w systemie hitlerowskich obozów koncentracyjnych i zagłady.

  W listopadzie muzeum planuje złożyć wniosek w naborze projektów na 2012 r. Tym razem aplikować będzie do MKiDN o pieniądze, które pozwolą na objęcie systemem SAP budynku dawnej kantyny SS, mieszczącego dziś m.in. ekspozycję główną oraz baraku tzw. francuskiego.

  Poprzedni artykułMagazyn Swidnica24.pl na zdrowie
  Następny artykułDrogi będą jak nowe